ЦИД >> Събития

 

Събития

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 ]
[ дискусии | конференции | семинари | пресконференции/брифинги | лекции | срещи ]
Пресконференция за представяне на корупционните индекси на Коалиция 2000
Kорупционният натиск, оказван върху гражданите намалява, за разлика от корупционния натиск върху бизнеса показват корупционните индекси на населението за първото тримесечие на годината, представени на 14 април 2004 г. от Коалиция 2000. още »
 
Официална церемония за връчване на наградите на победителите в средношколски конкурс за есе “Младите – автори на обществената промяна”
В навечерието на Деня на българската конституция и юриста за трета поредна година фондация “Град и култура” е основен организатор на средношколския конкурс за есе “Младите – автори на обществената промяна”. Официалната церемония по връчването на наградите се състоя на 15 април 2004. още »
 
Кръгла маса: Електронният документ и електронният подпис: инструменти за добро управление и прозрачна администрация
На 6 април 2004 г. Центърът за изследване на демокрацията и Коалиция 2000 организираха дискусия за практическото приложение на правната уредба на електронните документи и електронните подписи. Участниците обсъдиха възможностите, които новите информационни технологии предоставят за повишаване на ефективността и ограничаване на корупцията в работата на администрацията и при предоставянето на обществени услуги. още »
 
Разпространението на малки оръжия и организирана престъпност в България
Български и чужди експерти обсъдиха рисковете от разпространението на малки оръжия и системата за експортен контрол в България по време на дискусия, която се проведе на 5 април 2004 г. в Центъра за изследване на демокрацията. Основен акцент в дискусията бяха заключенията и препоръките на аналитичния доклад "Българският износ на оръжие". още »
 
Кръгла маса: Управленски механизми, почтеност и прозрачност: противодействие на корупцията в частния сектор
Общественият дебат обикновено фокусира вниманието върху проблема с корупцията, съществуващ в отношенията между частния и публичния сектор. Последните изследвания сред бизнеса, извършвани от Витоша Рисърч обаче показват, че за фирмите корупцията между контрагентите на пазара е също толкова важен проблем. На 30 март 2004 г. Центърът за изследване на демокрацията и Коалиция 2000 организираха кръгла маса, на която бяха обсъдени алтернативни управленски механизми, които биха могли да насърчат почтено поведение на фирмите на пазара. още »
 
Среща с местния обществен посредник за община Баните
На 29 март 2004 г. в Центъра за изследване на демокрацията се състоя среща със Зорка Карипова, един от първите обществени посредници в страната, избран след приемането на новия чл. 21а от Закона за местното самоуправление и местната администрация (в сила от 27 октомври 2003 г.) в община Баните, област Смолян. още »
 
Серия от видеоконференции на Глобалната мрежа за обучение и развитие (GDLN): Управление и антикорупция – сесия 5
На 23 март 2004 г. се проведе петата видеоконференция, посветена на ролята на корпоративното управление като средство за намаляване на бедността и създаване на добър инвестиционен климат. още »
 
Официално откриване на Центъра за дистанционно обучение
С откриването на Центъра за дистанционно обучение на 22 март 2004 г. България се присъедини към глобалното семейство на GDLN - мрежа, обединяваща над 60 държави в целия свят. Мрежата е създадена по инициатива на Световната банка и има за цел да подпомага устойчивото развитие на страните и трайното преодоляване на проблемите с бедността като създава възможности за обучение, обмен на знания и диалог между професионалистите, ангажирани с проблемите на развитието. още »
 
Работещи механизми за противодействие на корупцията в изпълнителната и съдебната власт
На 19 март 2004 г. в хотел Шератон в София се проведе конференцията “Работещи механизми за противодействие на корупцията в изпълнителната и съдебната власт”. Тя беше организирана съвместно от Комисията за координация на работата по борбата с корупцията към Министерски съвет и Комисията за борба с корупцията към Висшия съдебен съвет. още »
 
Представяне на корупционните индекси на бизнес сектора на Коалиция 2000
На 17 март 2004 г. Коалиция 2000 представи корупционните индекси на бизнес сектора за първото тримесечие на 2004 година. още »
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8