ЦИД >> Събития

 

Събития

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 ]
[ дискусии | конференции | семинари | пресконференции/брифинги | лекции | срещи ]
Среща с Пълномощника на Германския Бундестаг за въоръжените сили
Възможността за създаване на омбудсман за въоръжените сили в България бе сред основните теми, обсъдени на срещата на Пълномощника на Германския Бундестаг за въоръжените сили д-р Вилфред Пенер с представители на ръководството на Центъра за изследване на демокрацията. Срещата се проведе на 28 септември 2004 г. в службата на Пълномощника за въоръжените сили в Берлин и е част от новата инициатива на Центъра за изследване на демокрацията по проучване на възможностите за въвеждане на специализирани институции от типа на омбудсмана в страната. още »
 
Дискусия: Ролята на медиите в противодействието на организираната престъпност
Дългогодишният репортер на Филаделфия Инкуайърър Джордж Анастейша взе участие в дискусия за организираната престъпност на 29 септември, 2004 г. в Центъра за изследване на демокрацията. Той подчерта, че за да се справи България с организираната престъпност е необходима не само воля, но и достатъчно средства и инструменти. още »
 
Лекция на Кенет Спаркс
На 30 септември 2004 г. г-н Кенет Спаркс, изпълнителен вицепрезидент на Федералния градски съвет на Вашингтон, посети България по покана на кмета на София и Центъра за изследване на демокрацията. Г-н Спаркс обсъди с кмета на София възможности за развитие на София и изнесе лекция пред Икономическия съвет на София по въпросите на публично-частното партньорство в подкрепа на развитието на общините. още »
 
Миграция, сигурност и права на човека: европейските стандарти и политиката на България
На 28 септември, 2004 г. Информационният център на Съвета на Европа организира дискусия за миграцията в Европа и България, на която беше представено изследването "Миграция и вътрешна сигурност. Предизвикателства пред миграционните политики на Европейския съюз и България". още »
 
Доклад от конференция: Бизнес лидерство и демократично развитие: Регионална конференция за Източна Европа и Евразия
Осигуряването на подходящи условия за осъществяването на регулаторната реформа в София е представено от координатора на Икономическата програма към Центъра за изследване на демокрацията, г-н Руслан Стефанов, в последния доклад на Центъра за международно частно предприемачество. още »
 
Обучителен семинар за представители на институциите омбудсман
На 23-25 септември в Тбилиси се проведе обучителен семинар за представители на институциите омбудсман, организиран от Европейския център по въпросите на малцинствата. Домакин на семинара беше службата на Обществения защитник на Грузия. още »
 
Шести колоквиум за транс-граничната престъпност: “Престъпност и икономика и Икономика на престъпността”
От 2 до 4 септември 2004 г., Фондация Фридрих Еберт и Университетът в Тилбург организираха в Берлин колоквиум по проблемите на транс-граничната престъпност. Той имаше за цел да разкрие съществуващите връзки между легалните и нелегалните предприемачи, уязвимостта на официалната, законна икономика и методите за борба с организираната бизнес престъпност. още »
 
Работна среща с проф. Едгар Файге
На 25-27 август 2004 г. Центърът за изследване на демокрацията организира работна среща с проф. Едгар Файге по въпросите на измерването на неформалната икономика, отклоняващото се поведение на фирмите и ролята на неформалните, формалните и капиталовите мрежи при извършването на бизнес дейност от международна гледна точка. още »
 
Президентските избори в САЩ: техники за набиране на средства
Американският експерт по набиране на средства за политически цели Пол Пелетие изнесе лекция на 26 юли, 2004 г. в Центъра за изследване на демокрацията. Той подчерта, че политическият успех днес зависи от способността на кандидатите да общуват директно с избирателите. още »
 
Закрила на правата на човека посредством институцията местен обществен посредник
На 26 юли 2004 г. в Хасково се проведе общински обучителен семинар на тема “Закрила на правата на човека посредством институцията местен обществен посредник”. Семинарът беше организиран съвместно от Центъра за изследване на демокрацията и Българска младежка легия “Стефан Стамболов” – гр. Смолян. още »
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8