ЦИД >> Събития

 

Събития

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 ]
[ дискусии | конференции | семинари | пресконференции/брифинги | лекции | срещи ]
Обучителен семинар: Механизми за защита на правата на жените и хората в неравностойно положение
Семинарът, проведен на 5 и 6 декември 2003 г. в град Велико Търново, беше предназначен за представители на местната администрация и неправителствени организации, работещи по проблемите на хората в неравностойно положение и правата на жените. още »
 
Първа среща на Регионалната работна група по корупция и образование на ЮНЕСКО
Първата среща на Регионалната работна група по корупция и образование се проведе в Париж на 4-5 декември 2003 г. в Международния институт за планиране на образованието на ЮНЕСКО. Българският опит в областта на антикорупционното обучение бе представен от д-р Живка Дамянова, координатор на експертната група по антикорупционно образование в рамките на Коалиция 2000 още »
 
Международна конференция: Институцията омбудсман в Югоизточна Европа
Международната конференция, посветена на преглед на дейността на омбудсманите в Югоизточна Европа и обсъждане на препоръки за нейното подобряване, се проведе на 28-30 ноември 2003 г. в сградата на българския парламент. Конференцията беше организирана от Службата на Омбудсмана на Гърция и Центъра за изследване на демокрацията в сътрудничество с Народното събрание и Министерството на правосъдието на България. още »
 
Кръгла маса: Местните избори: резултати и тълкувания
На 26 ноември 2003 г. Центърът за изследване на демокрацията и Българската социологическа асоциация организираха кръгла маса, на която бяха дискутирани резултатите от последните местни избори. още »
 
Евроатлантическата интеграция в Югоизточна Европа: ролята на НАТО и на Партньорството за мир за реформите в областта на отбраната и сигурността
На 24 и 25 ноември 2003 г. Центърът за изследване на демокрацията съвместно с Министерството на външните работи и Министерството на отбраната на България организираха семинар, който имаше за цел да допринесе за реформите в отбраната и сектора за сигурност на Сърбия и Черна гора чрез обмяната на опит между държавни служители, парламентаристи и представители на неправителствения сектор от Сърбия и Черна гора и България. още »
 
Кръгла маса дискутира въпросите за топлоснабдяването
Министерство на енергетиката и енергийните ресурси, със съдействието на Американската агенция за международно развитие в рамките на проект “Отворено управление”, организира кръгла маса на тема “Топлоснабдяването – потребители и институции” на 26 ноември 2003 г., зала 10 на НДК от 09:30 до 13:30. още »
 
Семинар: Електронното правителство в България и стратегия за развитие на ИТ сектора
По инициатива на група народни представители на 25 ноември 2003 г. Центърът за изследване на демокрацията и Българската международна стопанска асоциация организираха семинар за запознаване на депутати и висши представители на администрацията на парламента с принципите на електронното правителство и възможностите за тяхното практическо приложение в България. още »
 
Кръгла маса "Антикорупционно образование в България"
Второто разширено издание на учебното помагало "Антикорупция" бе поводът за провеждане на кръгла маса на 25 ноември 2003, която потърси подкрепа за въвеждането на антикорупционен курс в програмите на висшите учебни заведения още »
 
Информационен ден за популяризиране на институцията омбудсман в град Кърджали
Информационният ден, организиран на 21 ноември 2003 г. от Центъра за изследване на демокрацията, община Кърджали и Българска младежка легия "Стефан Стамболов" - Смолян, имаше за цел популяризиране на институцията омбудсман на местно равнище. още »
 
Семинар: Институцията омбудсман - нов инструмент за закрила на правата на хората в неравностойно положение
На 20 ноември 2003 г. в Плевен се проведе семинар на тема “Институцията омбудсман – нов инструмент за закрила на правата на хората в неравностойно положение”, организиран съвместно от Центъра за изследване на демокрацията и Инициатива за устойчиво развитие “Местен дневен ред 21” – Велико Търново. още »
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |