ЦИД >> Събития

 

Събития

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 ]
[ дискусии | конференции | семинари | пресконференции/брифинги | лекции | срещи ]
Регистър на административните структури и на актовете на органите на изпълнителната власт
Министерският съвет прие промени в Наредбата за условията и реда за водене на Регистъра на административните структури и на актовете на органите на изпълнителната власт още »
 
Работно посещение в Норвегия: проучване на норвежкия опит в развитието на централни електронни регистри
От 4 до 8 август 2002 г. българска делегация посети Норвегия с цел да проучи норвежкия опит в развитието на съвременни системи за регистрация. По време на посещението членовете на делегацията проведоха срещи в Норвежката компания за развитие на регистри и Регистърния център в Брьоносунд. още »
 
Публична дискусия на тема "Корупция, антикорупционни практики и граждански инициативи"
На 11 юли 2002 г. по инициатива на Клуба на нестопанските организации в гр. Търговищесе проведе публична дискусия на тема "Корупция, антикорупционни практики и граждански инициативи" в рамките на проекта "Гражданското общество във фокуса на медиите". още »
 
Доклад за недостатъците в реформирането на системите за сигурност на Балканите
Публикувани са резултатите от изследване, проведено от университета Йорк в канадския град Торонто за недостатъците в реформирането на системите за сигурност на Балканите още »
 
Публична лекция "Етичните стандарти в обществения живот - опитът на Британския парламент"
На 1 юли 2002 г. г-н Кевин Барън, народен представител в Британския парламент, изнесе кратка лекция за усилията на Британския парламент за запазване на високи етични стандарти в обществения живот. още »
 
Международното сътрудничество в борбата с тероризма
На 27 юни 2002 г. се проведе регионален форум "Международното сътрудничество в борбата срещу тероризма", организиран от Министерство на външните работи на Република България и Центъра за изследване на демокрацията. още »
 
Корупционни индекси за месец май 2002
Корупционните индекси на Коалиция 2000 за м. май 2002 г. бяха представени на пресконференция на 26 юни 2002 г. още »
 
Международна конференция: Европейските стандарти и институцията омбудсман в страните от Югоизточна Европа
Конференцията, проведена от 6 до 8 юни 2002 г. в София имаше за цел да даде оценка на успехите на институцията омбудсман в Югоизточна Европа и трудностите при нейното установяване и функциониране, както и да стимулира сътрудничеството между тези институции за обмяна на информация и опит. още »
 
Стартиране на инициативата "Отворено управление"
На 7 юни 2002 г. в Центъра за изследване на демокрацията бе официално открита програмата "Отворено управление" на Американската агенция за международно развитие още »
 
Кръгла маса: Ролята на съдебната власт и правоприлагащите институции в борбата с корупцията
Кръглата маса, провела се на 3 юни 2002 г., със специалното участие на Антонио Ди Пиетро, депутат в Европейския парламент, имаше за цел да съдейства за успешното предотвратяване и противодействие на корупцията в България като обърне специално внимание на ролята на съдебната власт и другите правоприлагащи органи в този процес. още »
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8