ЦИД >> Събития

 

Събития

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 ]
[ дискусии | конференции | семинари | пресконференции/брифинги | лекции | срещи ]
Превенция на корупцията в силите за сигурност: посещение на висши служители от Норвежката полиция
Посещението е организирано в рамките на нов проект на Центъра, чиято цел е да въведе програма за обучение във Военната Академия "Г. С. Раковски" и Академията на МВР, която да повиши капацитета на правоприлагащите органи в областта на превенцията и противодействието на корупцията в силите за сигурност. още »
 
Кръгла маса: Трафик на хора в страните от Югоизточна Европа
На 23 септември 2002 г. Центърът за изследване на демокрацията организира кръгла маса на тема "Трафик на хора в страните от Югоизточна Европа". Г-н Дейвид Байндър, американски журналист, представи документален филм за нелегалния трафик на жени в Югоизточна Европа. Филмът съдържа серия от интервюта с жени - жертви на нелегален трафик и превърнати в "бели робини". още »
 
Кръгла маса: Съдебната реформа в България: възможности за развитие на модерна система за регистрация
Кръглата маса, организирана на 20 септември 2002 г. от Центъра за изследване на демокрацията с участието на представители на изпълнителната и съдебната власт, неправителствени организации, бизнес средите и медии, имаше за цел да бъдат обсъдени възможностите за създаване на Централен регистър на юридическите лица и Електронен регистърен център в България. още »
 
Дискусия за противодействието на нелегалния трафик на наркотици
На 18 септември 2002 г. в Центъра за изследване на демокрацията се проведе дискусия за политиката в борбата срещу трафика и злоупотребата с наркотиц с участието на британски експерти в тази сфера. още »
 
"Въвеждане на човешкото измерение"
На 9-19 септември 2002 г. във Варшава, Полша, се провежда срещата на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа(ОССЕ), "Въвеждане на човешкото измерение". още »
 
Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, приет на 13 септември 2002 г.
На 13 септември 2002 г. Народното събрание прие на второ четене Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (обнародван в Държавен вестник, бр. 92 от 27 септември 2002 г.). още »
 
Информационен ден за популяризиране на институцията омбудсман на местно ниво в Разград
Центърът за изследване на демокрацията и Българското сдружение за честни избори и граждански права (БСЧИГП) - клуб Разград, организираха на 12 септември 2002 г. семинар на тема "Въвеждане на европейски стандарти за защита на човешките права: установяване на институцията Омбудсман в България". В него участваха представители на органите на централната и местната администрация и местното самоуправление, на организации с нестопанска цел, граждани, журналисти, както и местни омбудсмани от Разград и региона. още »
 
Създадена е парламентарна комисия за борба с корупцията
На 11 септември 2002 г. Народното събрание взе решение за създаване на 16-членна парламентарна комисия за борба с корупцията. Решението бе взето със 113 гласа "за", 34 "против" и 57 въздържали се. още »
 
Публично обсъждане на Законопроекта за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност
На 10 септември 2002 г. Коалиция 2000 и Центърът за изследване на демокрацията организираха публично обсъждане на Законопроекта за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, представен от проф. Георги Петканов, Министър на вътрешните работи още »
 
"Transparency International" публикува годишните си корупционни индекси
Тази година България заема 45 място с корупционен индекс 4, като страната ни е с 2 места по-нагоре от миналата година в класацията на международната организация. още »
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8