ЦИД >> Събития

 

Събития

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 ]
[ дискусии | конференции | семинари | пресконференции/брифинги | лекции | срещи ]
Работно посещение на група представители на украински НПО
Между 24 и 30 април 2000 г. Секретариатът на Коалиция 2000 бе домакин на работно посещение на група представители на украински НПО. още »
 
Учебно помагало "Антикорупция"
През април 2000 г. Коалиция 2000 издаде образователното помагало "Антикорупция". още »
 
Мобилизиране на гражданското общество: случаят Коалиция 2000
Доклад изнесен на работната среща по Борба с корупцията на Десетия конгрес на Обединените нации за предотвратяване на престъпността и третирането на закононарушителите във Виена още »
 
Насоки за развитието на транспорта и съобщенията в България
На 11 април Международният бизнес клуб организира работна закуска на тема “Приоритетни инфраструктурни проектив транспорта и съобщенията” с представители на чуждестранни дипломатически мисии, международни организации и финансови институции, български и чужди фирми. Срещата се проведе със специалното участие на министъра на транспорта и съобщенията г-н Антони Славински и г-н Томас О’Брайън, постоянен представител на Световната банка в София. Сред гостите бяха посланикът на САЩ г-н Ричард Майлс, г-н Георг Потика, посланик на Австрия, г-н Едмон де Велде, посланик на Белгия, г-н Акира Мацуи, посланик на Япония и директорът на Европейската банка за възстановяване и развитие за Българияг-н Жан-Марк Петершмит. още »
 
Първа конференция на Инициативата за правно развитие в Югоизточна Европа
На 7 април 2000 г. в Рим се състоя първата конференция на Инициативата за правно развитие в Югоизточна Европа (SELDI) с международни и двустранни донорски организации. Тя бе открита с изказвания на директора на Института за международно правно развитие (ИМПР) Майкъл Хейгър, министър Джузепе Чиполони, зам.-координатор на Пакта за стабилност в италианското Министерство на външните работи и Джон Тенант от Американската агенция за международно развитие, които подчертаха значимостта на изграждането на правова държава в Югоизточна Европа, преди всичко в контекста на Пакта за стабилност. Изтъкната бе първостепенната роля на неправителствените организации в този процес, особено на Инициативата за правно развитие в Югоизточна Европа. Изказалите се подчертаха значителния принос, който SELDI ще оказва върху развитието на региона благодарение на приоритетите си: борбата с корупцията, съдебната реформа и правните аспекти на международната търговия. още »
 
Стратегии срещу корупцията в процеса на трансформация към пазарна икономика
Семинар, организиран от Фондация Фридрих Науман "Стратегии срещу корупцията в процеса на трансформация към пазарна икономика" още »
 
Представяне на Законопроекта за електронния документ и електронния подпис пред Клуба на заместник-посланиците
На 22 март 2000 г. в Центъра за изследване на демокрацията се проведе работна среща съвместно с Клуба на заместник-посланиците, на която беше представен Законопроектът за електронния документ и електронния подпис, изготвен от експерти на Центъра. още »
 
Консултации по проблемите на антикорупцията и регионалното сътрудничество, Виена
В Австрия се проведоха Консултации по проблемите на антикорупцията и регионалното сътрудничество още »
 
Обсъждане на Законопроекта за електронния документ и електронния подпис в Българската народна банка
На 7 март 2000 г. членовете на работната група по изготвяне на законодателна уредба в областта на електронната търговия и електронения подпис представиха в БНБ пред Националния съвет по платежни системи и други експерти от заинтересовани ведомства и институции. още »
 
Първо сравнително изследване на общественото мнение за корупцията за Албания, България и Македония
Пресконференция за представяне на основните резултати от първото сравнително изследване на общественото мнение за корупцията, проведено в Албания, България и Македония през януари 2000 г. още »
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7