ЦИД >> Събития

 

Събития

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 ]
[ дискусии | конференции | семинари | пресконференции/брифинги | лекции | срещи ]
Проучвателна визита: гръцкия опит в изработването на иновационни стратегии
Между 28 и 30 май 2006 г. представители на Центъра за изследване на демокрацията, Фондация “Приложни изследвания и комуникации” и областни управители от Югозападния район на България посетиха посетиха Солун, Гърция с цел да се обмени опит за разработване на регионална иновационна стратегия за Югозападен район за планиране. още »
 
Заседание на Икономическия съвет на София
На 2 декември 2005 г. в Столична община се проведе заседание на Икономическия съвет на София. Представители на бизнеса и висши училища обсъдиха възможностите за подобряване на благосъстоянието на София и поеха ангажимент за развитието на столицата. още »
 
Посещение в службата на Европейския омбудсман
На 26 юли 2005 г. представители на работната група на Центъра за изследване на демокрацията по въпросите на институцията омбудсман в България посетиха службата на Европейския омбудсман в Страсбург и се срещнаха с членове на екипа му. още »
 
Обучителна програма по антикорупционно образование в Словакия
В рамките на програма “Регионално обучение на представители от Европа и Евразия” и в сътрудничество с Коалиция 2000, регионалният офис на World Learning в София организира обучителна програма по антикорупционно образование между 2 и 9 октомври 2004 г. в Словакия. още »
 
Среща с Пълномощника на Германския Бундестаг за въоръжените сили
Възможността за създаване на омбудсман за въоръжените сили в България бе сред основните теми, обсъдени на срещата на Пълномощника на Германския Бундестаг за въоръжените сили д-р Вилфред Пенер с представители на ръководството на Центъра за изследване на демокрацията. Срещата се проведе на 28 септември 2004 г. в службата на Пълномощника за въоръжените сили в Берлин и е част от новата инициатива на Центъра за изследване на демокрацията по проучване на възможностите за въвеждане на специализирани институции от типа на омбудсмана в страната. още »
 
Работна среща с проф. Едгар Файге
На 25-27 август 2004 г. Центърът за изследване на демокрацията организира работна среща с проф. Едгар Файге по въпросите на измерването на неформалната икономика, отклоняващото се поведение на фирмите и ролята на неформалните, формалните и капиталовите мрежи при извършването на бизнес дейност от международна гледна точка. още »
 
Среща с федералните омбудсмани на Белгия
На 15 април 2004 г. директорът на Правната програма д-р Мария Йорданова посети в Брюксел службите на федералните омбудсмани на Белгия Пиер-Ив Монет и д-р Херман Вутс. още »
 
Среща с местния обществен посредник за община Баните
На 29 март 2004 г. в Центъра за изследване на демокрацията се състоя среща със Зорка Карипова, един от първите обществени посредници в страната, избран след приемането на новия чл. 21а от Закона за местното самоуправление и местната администрация (в сила от 27 октомври 2003 г.) в община Баните, област Смолян. още »
 
Първо заседание на работната група за изработване на нормативната уредба за приемането и издаването на електронни документи, подписани с универсален електронен подпис в съдебната система
На 10 март 2004 г. се състоя първото заседание на работната група за изработване на нормативната уредба за приемането и издаването на електронни документи, подписани с универсален електронен подпис в съдебната система. С оглед на опита и активния принос на Центъра за изследване на демокрацията при разработването на Закона за електронния документ и електронния подпис за участие в групата беше поканена и д-р Мария Йорданова, директор на Правната програма на Центъра. още »
 
Работна среща: Въвеждане на антикорупционно обучение в средното образование
На 19 февруари 2004 г. в Центъра за изследване на демокрацията се състоя първата среща на експертната група по антикорупционно обучение в средното образование. Експертната група се създаде в изпълнение на програмата на Коалиция 2000 за превенция и борба срещу корупцията чрез въвеждане на антикорупционно обучение на всички нива в системата на образованието. още »
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6