ЦИД >> Събития

 

Събития

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 ]
[ дискусии | конференции | семинари | пресконференции/брифинги | лекции | срещи ]
Стратегически преглед на Югоизточна Европа за социална съгласуваност
Съветът на Европа лансира през 2000-2001 г. Стратегически преглед на Югоизточна Европа като принос към Инициативата за социална съгласуваност на Пакта за стабилност. Първата среща по заетостта се състоя в София от 24 до 26 октомври 2001 г. в Центъра за изследване на демокрацията - организация-домакин на Информационния и документационен център на Съвета на Европа в София. още »
 
Международен семинар: "Омбудсманът: перспективи и предизвикателства за двадесет и първи век"
На 12-16 септември 2001 г. в Никозия, Кипър, се проведе международен семинар на тема "Омбудсманът: перспективи и предизвикателства за двадесет и първи век", с който беше отбелязана десетата годишнина от създаването на службата на Пълномощника за администрацията (Омбудсман) в Кипър. още »
 
Корейска бизнес делегация участва в семинар за информационни технологии в Центъра за изследване на демокрацията
На 6 август 2001 г. Центърът за изследване на демокрацията бе домакин на семинар за информационни технологии по повод посещението в България на делегация от директори на 12 корейски компании за информационни технологии. още »
 
Парламентарни избори 2001 - анализи и резултати
На 5 юли 2001 г. Центърът за изследване на демокрацията проведе съвместно с Българската социологическа асоциация семинар на тема: "Парламентарни избори 2001 - анализи и прогнози". Двете основни цели на проявата бяха да се извърши социологически анализ и интерпретация резултатите от парламентарните избори, както и да се очертаят основните измерения на следизборната ситуация и стратегиите за бъдещо развитие на България. още »
 
Семинар "Корупцията в местната власт",
На 26 април 2001 г. в Пловдив бе проведен семинар на тема "Корупцията в местната власт", организиран от Асоциацията на общините от Южен Централен район "Хебър", съвместно с Центъра за изследване на демокрацията. още »
 
Семинар на тема "Корупцията и общинската власт"
Семинар на тема "Корупцията и общинската власт" бе организиран съвместно от Коалиция 2000 и Асоциация на общини от Южен-Централен район "Хебър" в гр.Пазарджик. още »
 
Семинар “Чуждестранни преки инвестиции в България”
На проведения на 9 март 2001 г. семинар присъстваха експерти от бизнеса, академичните среди, правителството и медиите, които обсъдиха Регионалния доклад за чуждестранните преки инвестиции и предложиха мерки за намаляване на съществуващите бариери, а също и за привличането на чуждестранни инвестиции. още »
 
Антикорупционна стратегия за Армения
От 17 до 25 февруари 2001 г. Коалиция 2000 беше домакин на образователна антикорупционна програма за служители от правителството, депутати от Народното събрание на Армения, както и от ключови НПО, работещи в сферата на развитие на гражданското общество и утвърждаване на законността. още »
 
Семинар "Национална антикорупционна програма: международен опит за Украйна"
Представителите на Коалиция 2000, Живка Дамянова и Емил Ценков, бяха поканени да участват в семинар "Национална антикорупционна програма: международен опит за Украйна", организиран от украински неправителствени организации "Свобода на избора" още »
 
Регионален семинар в рамките на Инициативата за национални портали за развитие
На 6 и 7 юли 2001 г. в Центъра за изследване на демокрацията беше проведен регионална семинар в рамките на инициативата на Световната Банка за изграждане на национални портали за развитие. В семинара взеха участие представители на Азърбайджан, България, Грузия, Молдова, Полша, Румъния, Хърватска, Програмата за развитие на ООН и Световната Банка. още »
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8