ЦИД >> Събития

 

Събития

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 ]
[ дискусии | конференции | семинари | пресконференции/брифинги | лекции | срещи ]
Гражданското общество срещу корупцията
На 26 април, 2004 г. партньорите на Коалиция 2000 се събраха в Центъра за изследване на демокрацията, за да споделят своя опит в прилагането на различни добри практики по противодействие на корупцията и представиха междинните резултати от своите проекти, които изпълняват в рамките на програмата "Гражданско общество срещу корупцията" през 2004. още »
 
Международен семинар: Влиянието на (бъдещото) присъединяване към Европейския съюз върху националните правни системи
На 16-17 април 2004 г. Центърът за изследване на демокрацията беше домакин на международния семинар “Влиянието на (бъдещото) присъединяване към европейския съюз върху националните правни системи”, организиран съвместно с Институт “Тобиас Асер“, Хага, Нидерландия и катедра “Жан Моне” към правния департамент на Нов български университет още »
 
Обучителен семинар по програмата "Гражданското общество срещу корупцията"
Вторият етап от програмата на Коалиция 2000 "Гражданското общество срещу корупцията" стартира на 9-10 януари 2004 г. с обучителен семинар по управление на безвъзмездни средства, отпуснати от Американската агенция за международно развитие, проведен в Центъра за изследване на демокрацията още »
 
Общински обучителен семинар в община Брезово: Закрила на правата на човека посредством институцията на местния омбудсман
На 22 декември 2003 г. в град Брезово се проведе общински обучителен семинар на тема “Закрила на правата на човека посредством институцията на местния омбудсман”, организиран съвместно от Центъра за изследване на демокрацията и Българската асоциация за извънсъдебно решаване на спорове – Пловдив. още »
 
Информационен ден за популяризиране на институцията омбудсман в град Батак
На 17 декември 2003 г. в град Батак се проведе информационен ден за популяризиране на институцията омбудсман. Целта на информационния ден бе да допринесе за ускоряване на обществения дебат по въвеждане на институцията омбудсман на местно ниво. още »
 
Антикорупционен семинар за преподаватели от Националния военен университет
На 11 и 12 декември 2003 г. в Центъра за изследване на демокрацията се проведе антикорупционен семинар за преподаватели в Националния военен университет "Васил Левски" и Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров". Целта на семинара беше да се повиши капацитета на висшите военни училища в преподаването на тази проблематика на техните курсанти.
още »
 
Обучителен семинар: Механизми за защита на правата на жените и хората в неравностойно положение
Семинарът, проведен на 5 и 6 декември 2003 г. в град Велико Търново, беше предназначен за представители на местната администрация и неправителствени организации, работещи по проблемите на хората в неравностойно положение и правата на жените. още »
 
Евроатлантическата интеграция в Югоизточна Европа: ролята на НАТО и на Партньорството за мир за реформите в областта на отбраната и сигурността
На 24 и 25 ноември 2003 г. Центърът за изследване на демокрацията съвместно с Министерството на външните работи и Министерството на отбраната на България организираха семинар, който имаше за цел да допринесе за реформите в отбраната и сектора за сигурност на Сърбия и Черна гора чрез обмяната на опит между държавни служители, парламентаристи и представители на неправителствения сектор от Сърбия и Черна гора и България. още »
 
Семинар: Електронното правителство в България и стратегия за развитие на ИТ сектора
По инициатива на група народни представители на 25 ноември 2003 г. Центърът за изследване на демокрацията и Българската международна стопанска асоциация организираха семинар за запознаване на депутати и висши представители на администрацията на парламента с принципите на електронното правителство и възможностите за тяхното практическо приложение в България. още »
 
Информационен ден за популяризиране на институцията омбудсман в град Кърджали
Информационният ден, организиран на 21 ноември 2003 г. от Центъра за изследване на демокрацията, община Кърджали и Българска младежка легия "Стефан Стамболов" - Смолян, имаше за цел популяризиране на институцията омбудсман на местно равнище. още »
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8