ЦИД >> Събития

 

Събития

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 ]
[ дискусии | конференции | семинари | пресконференции/брифинги | лекции | срещи ]
Втора годишна международна конференция "НАТО, Европейският съюз и новите рискове: перспективата на Югоизточна Европа"
Втората годишна международна конференция по проблемите на сигурността, организирана от Центъра за изследване на демокрацията, се проведе на 29-30 октомври, 2004 г. в София. В конференцията взеха участие Заместник Генералният секретар на НАТО Алесандро Минуто Рицо, министри на вътрешните работи и отбраната и висши служители от Сърбия и Черна гора, Македония, Румъния, Хърватия и България. още »
 
Шести колоквиум за транс-граничната престъпност: “Престъпност и икономика и Икономика на престъпността”
От 2 до 4 септември 2004 г., Фондация Фридрих Еберт и Университетът в Тилбург организираха в Берлин колоквиум по проблемите на транс-граничната престъпност. Той имаше за цел да разкрие съществуващите връзки между легалните и нелегалните предприемачи, уязвимостта на официалната, законна икономика и методите за борба с организираната бизнес престъпност. още »
 
Видеоконференция на Глобалната мрежа за обучение и развитие: Регулиране на навлизането на фирмите на пазара
На 15 юли 2004 г. Центърът за изследване на демокрацията и Коалиция 2000 организираха видеоконференция-семинар, посветена на регулирането на влизането на фирмите на пазара, неговото практическо приложение и мерки за контрол. В събитието се включиха експерти от Вашингтон, Лима, Кишинев, Белград и Сараево. още »
 
Международна конференция "Повишаване информираността на МСП за предимствата на арбитража и на алтернативното решаване на спорове - подходи и най-добри практики на ЕС"
Конференцията се проведе на 22-23 април, 2004 г. в София. Тя беше организирана от Българската търговско-промишлена палата и беше насочена към популяризирането на алтернативните способи за решаване на спорове, най-вече арбитража и медиацията, и обмен на информация и мнения по темата. още »
 
Серия от видеоконференции на Глобалната мрежа за обучение и развитие (GDLN): Управление и антикорупция – сесия 5
На 23 март 2004 г. се проведе петата видеоконференция, посветена на ролята на корпоративното управление като средство за намаляване на бедността и създаване на добър инвестиционен климат. още »
 
Работещи механизми за противодействие на корупцията в изпълнителната и съдебната власт
На 19 март 2004 г. в хотел Шератон в София се проведе конференцията “Работещи механизми за противодействие на корупцията в изпълнителната и съдебната власт”. Тя беше организирана съвместно от Комисията за координация на работата по борбата с корупцията към Министерски съвет и Комисията за борба с корупцията към Висшия съдебен съвет. още »
 
Серия от видеоконференции на Глобалната мрежа за обучение и развитие (GDLN): Управление и антикорупция – сесия 4
На 9 март 2004 г. Световна банка-София и Центърът за изследване на демокрацията организираха четвъртата видеоконференция от серията “Управление и антикорупция” на Глобалната мрежа за обучение и развитие на тема “Свободният достъп на гражданите до информация, прозрачността и ролята на медиите при отстояването на реформите в управлението”. още »
 
Серия от видеоконференции на Глобалната мрежа за обучение и развитие (GDLN): Управление и антикорупция – сесия 3
На 23 февруари 2004 г. Световна банка-София и Центърът за изследване на демокрацията организираха третата видеоконференция от серията “Управление и антикорупция” на Глобалната мрежа за обучение и развитие на тема “Корупцията: въпроси, свързани с дефиницията и разходите; причини и решения”. още »
 
Серия от видеоконференции на Глобалната мрежа за обучение и развитие (GDLN): Управление и антикорупция – сесия 2
На 18 февруари 2004 г. Световна банка-София и Центърът за изследване на демокрацията и организираха втората видеоконференция от серията “Управление и анти-корупция” на Глобалната мрежа за обучение и развитие. Тя беше посветена на “Предизвикателства пред изграждането на коалиции за промяна”. Основните лектори бяха Джоан Кади, ОИСР и Иван Вейвода, Изпълнителен директор, Фонд за Отворено общество, Белград. още »
 
Серия от видеоконференции на Глобалната мрежа за обучение и развитие (GDLN): Управление и антикорупция - сесия 1
На 27 януари 2004 г. Центърът за изследване на демокрацията и Световна банка-София организираха първата видеоконференция от серията “Управление и анти-корупция” на Глобалната мрежа за обучение и развитие. Във видеоконференциите участват млади лидери от Босна и Херцеговина, България, Литва, Полша, Сърбия и Черна гора. още »
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11