ЦИД >> Събития

 

Събития

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 ]
[ дискусии | конференции | семинари | пресконференции/брифинги | лекции | срещи ]
Видеоконференция “Граждански инициативи за реформа в съдебната система и противодействие на корупцията”
На 16 септември 2005 г. Центърът за изследване на демокрацията и Центърът за дистанционно обучение и развитие - София организираха третата видеоконференция от пилотната програма по “Антикорупция”, на тема “Граждански инициативи за реформа в съдебната система и противодействие на корупцията”. още »
 
Конференция: Проблеми на сивата икономика и недекларираната заетост
По време на конференцията, проведена на 9 и 10 септември 2005 г., г-н Тодор Ялъмов, координатор на проект към Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията, представи тенденциите и проявите на двете явления според Системата за мониторинг на скритата икономика на Коалиция 2000. още »
 
Видеоконференция "Скрита икономика и корупция"
На 9 септември 2005 г. Центърът за изследване на демокрацията и Центърът за дистанционно обучение и развитие - София организираха видеоконференция на тема “Скрита икономика и корупция” за представители на държавни институции, неправителствени организации, частния бизнес и донори в Киев, Украйна и Бишкек, Киргистан. още »
 
Видеоконференция “Публично-частното партньорство в борбата с корупцията”
На 18 юли 2005 г. Центърът за изследване на демокрацията организира видеоконференция на тема “Публично-частното партньорство в борбата с корупцията” за представители на Академията по публична администрация в Киев, Украйна и експерти по въпросите на развитието от офиса на Световната банка в Бишкек, Киргистан. още »
 
Центърът за изследване на демокрацията участва във Втората среща на държавите за Програмата за действие на ООН за малките оръжия
От 11 до 15 юли 2005 г. в централата на ООН в Ню Йорк се проведе среща за оценка на прилагането на Програмата за действие за предотвратяване, противодействие и прекратяване на нелегалната търговия с малки оръжия и леки въоръжение във всичките й аспекти. На форума беше обменен опит в прилагането на Програмата между държавите, регионални, международни и неправителствени организации. още »
 
Кръгла маса: Иновативни подходи за насърчаване на местното развитие и самоуправление на регионите в Европа
На 30 юни и 1 юли 2005 г. Центърът за изследване на демокрацията съвместно със Съвета на Европа организира кръгла маса, на която бяха обсъдени добрите практики и политики за децентрализация в Европа и възможностите за прилагането им за местното и регионалното развитие на България. още »
 
Видеоконференция "Инвестиционен климат: конкурентоспособност и намаляване на бедността"
На 13 юни 2005 г. Центърът за дистанционно обучение към Центъра за изследване на демокрацията съвместно със Световната банка - София организира видеоконференция, на която беше дискутиран въпросът за създаване на по-добър инвестиционен климат, чрез който да се повишат заетостта и доходите. Основен лектор беше г-н Майкъл Клайн, вицепрезидент на Световната банка. още »
 
Международна конференция „Укрепване на съдебната система и борбата срещу корупцията: изходен пункт за социалния диалог и правата на работниците”.
На 7 и 8 юни в гр. Матера, Италия се проведе международна конференция „Укрепване на съдебната система и борбата срещу корупцията: изходен пункт за социалния диалог и правата на работниците”. От името на Центъра за изследване на демокрацията в конференцията участва директорът на Правната програма д-р Мария Йорданова. още »
 
Представяне на доклада “Граждански мониторинг върху дейността на Столичния общински съвет 2004-2005”
На 30 май 2005 г. четиринадесет неправителствени организации представиха доклада “Граждански мониторинг върху дейността на Столичния общински съвет”. Г-н Петкан Илиев, главен експерт към Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията, взе участие в събитието. още »
 
Видеоконференция: Представяне на Доклада за световно развитие 2005 на Световната банка
На 18 април 2005 г. Мери Холуърд-Дримайер, Заместник-директор на Доклада за световно развитие, представи по време на видеоконференция в Центъра за изследване на демокрацията основните акценти от Доклада на Световната банка за 2005 г. и значението му за страните от Югоизточна Европа. Видеоконференцията беше открита от г-н Оскар де Брун Копс, постоянен представител на Световната банка в България, и включи представители на Босна и Херцеговина, България, САЩ и Македония. още »
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |