ЦИД >> Събития

 

Събития

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 ]
[ дискусии | конференции | семинари | пресконференции/брифинги | лекции | срещи ]
Кръгла маса: Сивата икономика в България: тенденции и предизвикателства
На 27 май 2008 г. в хотел Шератон, София, Центърът за изследване на демокрацията, с подкрепата на посолството на Кралство Нидерландия, организира кръгла маса, посветена на предизвикателствата пред икономическото развитие и конкурентоспособността на България, които поставя съществуването на сивата икономика. още »
 
Кръгла маса: Корупцията в здравеопазването в България: синдром на придобитата институционална недостатъчност
На 23 юли 2007 г. Центърът за изследване на демокрацията организира кръгла маса, на която беше представен последният доклад на Центъра „Корупцията в здравеопазването в България”. Докладът анализира причините и последствията от корупцията в здравния сектор в ситуация на повишена социална чувствителност към запазващите се проблеми в българското здравеопазване. още »
 
Публично заседание на Държавно-обществената консултативна комисия по въпросите на превенцията на престъпността
На 25 юни 2007 г. Центърът за изследване на демокрацията, в сътрудничество с Държавно-обществената консултативна комисия по въпросите на превенцията на престъпността организира публично заседание на Комисията. още »
 
Кръгла маса: Изграждане на публично-частни партньорства: опитът на България
На 13 юни 2007 г. Центърът за международно частно предприемачество (CIPE), Федералният градски съвет във Вашингтон и Центърът за изследване на демокрацията организираха кръгла маса на тема „Изграждане на публично-частни партньорства: опитът на България” във Вашингтон, САЩ. Кметът на София г-н Бойко Борисов представи настоящите и бъдещи инфраструктурни проекти, осъществявани в София въз основата на публично-частно партньорство и възможностите за тяхното финансиране. още »
 
Конференция: Регионални иновационни стратегии в България – основа за добро управление на средствата от европейските фондове
На 29 май 2007 г. Центърът за изследване на демокрацията и Фондация „Приложни изследвания и комуникации” в сътрудничество с Областната администрация на София град и Сдружението на Югозападните общини проведе конференция, посветена на ролята на регионалните иновационни стратегии (РИС) при изграждането на регионален капацитет за работа с финансовите инструменти на Кохезионния и Структурните фондове на ЕС чрез успешни публично-частни партньорства. още »
 
Кръгла маса: Стандарти за измерване на корупцията в Европейския съюз – опитът на България
На 22 март 2007 г. беше проведена кръгла маса на тема „Стандарти за измерване на корупцията в Европейския съюз”, организирана от Центъра за изследване на демокрацията съвместно с Министерството на вътрешните работи на Р България и Посолството на Р България в Германия. Кръглата маса предостави поредна възможност да бъде обсъдена на широка европейска основа възможността за създаване на общоевропейска методология за измерване на корупцията, чрез обобщаване на опита, натрупан по време на присъединяването на България към ЕС. още »
 
Ролята на неправителствения сектор и гражданското общество в глобалната регулаторна рамка
На 10-12 ноември 2006 г. Центърът за изследване на демокрацията в рамките на инициативата GARNET организира семинар, по време на който беше представена ролята на неправителствения сектор и гражданското общество в глобалната регулаторна рамка. Целта на семинара беше да разгледа характеристиките на “глобалната публична сфера” и “глобалното гражданско общество”. още »
 
Международен семинар: Полицията и малцинствата
На 28 – 29 септември 2006 г. Центърът за изследване на демокрацията в сътрудничество с Европейския център за наблюдение на расизма и ксенофобията (EЦНРК) проведе международен семинар на тема “Полицията и малцинствата”. Целта на срещата беше разширяване на благоприятните възможности за българските нeправителствени организации да работят с правителството и правоприлагащите институции по проблема с етническата и расова дискриминация и насилие, и на правоприлагащите органи да предотвратяват и анализират проблемите, свързани с насилието на етническа и расова основа и с дискриминацията. още »
 
Международна конференция: Eвропейският град – градоустройство и архитектура, сигурност и финанси
На 6 септември 2006 г. д-р Константин Пашев от Икономическата програма на Центъра взе участие в международна конференция на тема “Eвропейският град – градоустройство и архитектура, сигурност и финанси”, организирана от Националната асоциация на общинските служители в България. Той представи данъчното измерение на финансовата децентрализация. още »
 
Международна конференция: Наказателната и икономическата политика за противодействие на корупцията и организираната престъпност
На 23-24 юни 2006 г. Центърът за изследване на демокрацията организира международна конференция, по време на която бяха обсъдени корупцията и организираната престъпност, които подкопават легалната икономика и правителствените институции. Целта на конференцията бе да направи преглед на ефективните инструменти и да предложи цялостни решения за справяне с тези проблеми, които да се използват от правителствата, международните институции и гражданското общество. още »
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |