ЦИД >> Събития

 

Събития

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 ]
[ дискусии | конференции | семинари | пресконференции/брифинги | лекции | срещи ]
Противодействие на корупцията в частния сектор: институционална реформа и фирмено поведение
На 18 юни 2003 г. в Центъра за изследване на демокрацията се проведе кръгла маса на тема "Противодействие на корупцията в частния сектор: институционална реформа и фирмено поведение". Дискусията беше организирана от Коалиция 2000 и Асоциация Интегра-България в продължение на техните усилия за подобряване на корпоративното управление в България и повишаване на значението му за противодействие на корупцията. още »
 
Институционални аспекти на вътрешната сигурност: европейското измерение
На 16 юни, 2003 г. в Центъра за изследване на демокрацията се проведе кръгла маса с участието на директора на Европол Юрген Сторбек. Дискусията е продължение на дебата за необходимостта от реформа в сектора за сигурност и за влиянието на транс-граничната организирана престъпност върху корупцията в органите за сигурност. още »
 
Кръгла маса на тема Финансиране и контрол на политическите партии
На 6 юни 2003 г. проект “Инициатива отворено управление” на Американската агенция за международно развитие съвместно със Сметната палата на Република България и неправителствената иницатива за борба с корупцията Коалиция 2000 организираха кръгла маса на тема финансиране на политическите партии. още »
 
Кръгла маса: Морал и етика в юридическите професии
По време на дискусията, проведена на 6 юни 2003 г. с участието на представители на законодателната и съдебната власт, професионалните гилдии на юристите, академичната общност и неправителствени организации, бяха представени и обсъдени етични кодекси на различните юридически професии. още »
 
Кръгла маса: Испанският опит в съдебната реформа: възможности за прилагането му в България
По време на кръглата маса, организирана на 29 май 2003 г., бяха обсъдени възможностите за прилагане на испанския опит в осъществяване на реформата в съдебната власт. Специален гост на дискусията бе Алберто Дорего, генерален директор за модернизирането на правосъдната система към Министерството на правосъдието на Испания. още »
 
Дискусия: Постижения и предизвикателства при контрола върху износа на оръжие и борба с разпространението на оръжие
На 14 май 2003 г. в хотел “Шератон” се проведе кръгла маса, на която беше обсъден прогресът на страната за засилване на контрола върху износа на оръжие и приемането на национална Програма за действие, в която ще бъдат включени допълнителни мерки за ефективно прилагане на контрола върху износа и разпространението на малки оръжия. още »
 
Икономиката на престъпността и новите предизвикателства пред антикорупционните реформи
Целта на кръглата маса, проведена на 27 май 2003 г., беше да се очертаят формите и проявите на икономиката на престъпността, както и средствата и ресурсите, необходими за ограничаването й. Особено важен приоритет в тази насока е усъвършенстването на законодателството, по-конкретно търговския закон в частта му за несъстоятелността, данъчните закони, митническото, банковото и финансово законодателство. още »
 
Икономиката на престъпността и новите предизвикателства пред антикорупционните реформи
Целта на кръглата маса, проведена на 27 май 2003 г., беше да се очертаят формите и проявите на икономиката на престъпността, както и средствата и ресурсите, необходими за ограничаването й. Особено важен приоритет в тази насока е усъвършенстването на законодателството, по-конкретно търговския закон в частта му за несъстоятелността, данъчните закони, митническото, банковото и финансово законодателство. още »
 
Дискусия: Испанският опит в съдебната реформа: уроци за българския преход
На 30 април 2003 г. в Мадрид се проведе дискусия на тема "Опитът на Испания в реформирането на системата на съдебната власт" с участието на представители на Центъра за изследване на демокрацията и на Главния съвет на съдебната власт на Испания. още »
 
Кръгла маса: Конституцията и съдебната реформа
На 15 април 2003 г. се проведе кръгла маса на тема "Конституцията и съдебната реформа", организирана съвместно от Съюза на юристите в България и Центъра за изследване на демокрацията. Предмет на дискусията бяха предложения за изменение на Конституцията, направени от различни институции и политическите сили, подписаната декларация между тях и решение №3 от 10 април 2003 г. по конституционно дело №22 от 2002 г. Участваха министърът на правосъдието, депутати, съдии от Конституционния съд, магистрати, представители на държавни институции, неправителствени организации и академичната общност, експерти. още »
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
 
   
pornload.cc