ЦИД >> Събития

 

Събития

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 ]
[ дискусии | конференции | семинари | пресконференции/брифинги | лекции | срещи ]
Дискусионен форум: Приложение на електронния подпис в публичната сфера: първи стъпки и предизвикателства
Използването на електронни документи и електронни подписи в публичната сфера беше основна тема на проведения в София на 6 ноември 2003 г. дискусионен форум, организиран от Центъра за изследване на демокрацията и Фондация "Приложни изследвания и комуникации". още »
 
Бъдещето на сигурността в Европа: значението на разширяването на ЕС и НАТО
На 4 ноември 2003 г. Центърът за изследване на демокрацията организира кръгла маса по въпросите на сигурността в Европа с участието на Джон Мроз, президент на института EastWest. Г-н Мроз постави акцент върху въпроса за различното възприемане на заплахите за сигурността, което според него има особено важно значение при формиране на съвременната външната политика. още »
 
Публично-частното партньорство в противодействието на корупцията - ролята на гражданското общество в процеса на развитие и прилагане на антикорупционни политики
На 10 октомври 2003 г. в Центъра за изследване на демокрацията се проведе дискусия с участието на г-н Йорн Холме, държавен секретар в Министерството на правосъдието и полицията в Норвегия, който посети България по повод на срещата на министрите на правосъдието на европейските страни от 8 до 10 октомври още »
 
Публична дискусия с участието на генералния секретар на Съвета на Европа Валтер Швимер: Предстоящото установяване на институцията омбудсман в България
Усилията на гражданското общество в България за въвеждане на институцията омбудсман в страната бяха високо оценени от Валтер Швимер, генерален секретар на Съвета на Европа по време на публична дискусия, посветена на предстоящото установяване на институцията омбудсман в България. Дискусията, организирана от Коалиция 2000 на 8 октомври 2003 г. се проведе в Центъра за изследване на демокрацията - домакин на Информационния център на Съвета на Европа. още »
 
Брифинг по проблемите на антикорупцията в България с представители на Кралския колеж за отбранителни изследвания, Великобритания
На 2 октомври, 2003 г. експерти на Центъра за изследване на демокрацията взеха участие в брифинг по проблемите на антикорупцията с представители на Кралския колеж за отбранителни изследвания във Великобритания. Основните теми на дискусията бяха противодействието на корупцията в България, организираната престъпност, превенцията на корупцията в силите за сигурност, контрабандните канали в Югоизточна Европа и публично-частно партньорство за противодействие на корупцията, основани на опита на Центъра в тези области. още »
 
Корупцията в българското образование
Във връзка с разгърналия се обществен дебат по въпроса за наличието на корупция сред университетските преподаватели, на 30 септември 2003 г. Коалиция 2000 организира кръгла маса на тема “Корупцията в българското образование”. още »
 
Възможности за осъществяване на електронни обществени поръчки в рамките на бъдещото електронно правителство в България
Центърът за икономическо развитие, Проект “Инициатива отворено управление” и Фондация "Приложни изследвания и комуникации" съвместно организираха работна среща на тема “Възможности за осъществяване на електронни обществени поръчки в рамките на бъдещото електронно правителство в България” още »
 
Сивата икономика в България - последни тенденции
На 23 юли 2003 г. Коалиция 2000 и Центърът за изследване на демокрацията организираха кръгла маса на тема "Сивата икономика в България - последни тенденции". Д-р Боян Белев, старши научен сътрудник към Центъра за изследване на демокрацията представи книгата "Неформалната икономика в страните-кандидатки за членство в Европейския съюз: обхват, дълбочина, тенденции и препятствия пред разширяването на съюза", която е продукт на сътрудничеството на фондация "Бертелсман", Световната банка и Центъра за изследване на демокрацията. още »
 
Публично обсъждане: Установяване на институцията омбудсман в България: развитие на законодателната рамка
На 15 юли 2003 г. в Центъра за изследване на демокрацията се проведе публично обсъждане на състоянието и бъдещото развитие на законодателната рамка за установяване на институцията омбудсман на национално и местно ниво в България. още »
 
Институционална реформа и корупция в силите за сигурност и държавната администрация: опитът на Норвегия
На 19 юни 2003 г. в Центъра за изследване на демокрацията се проведе дискусия, в която висши служители от норвежката полиция представиха опита си в борбата с корупцията. Дискусията е част от поредица инициативи, насочени към обмяна на опит между норвежки и български институции с цел изграждане на капацитет в силите за сигурност в страната за противодействие на корупцията. още »
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13