ЦИД >> Събития

 

Събития

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 ]
[ дискусии | конференции | семинари | пресконференции/брифинги | лекции | срещи ]
Дискусия за противодействието на нелегалния трафик на наркотици
На 18 септември 2002 г. в Центъра за изследване на демокрацията се проведе дискусия за политиката в борбата срещу трафика и злоупотребата с наркотиц с участието на британски експерти в тази сфера. още »
 
Публично обсъждане на Законопроекта за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност
На 10 септември 2002 г. Коалиция 2000 и Центърът за изследване на демокрацията организираха публично обсъждане на Законопроекта за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, представен от проф. Георги Петканов, Министър на вътрешните работи още »
 
Публична дискусия на тема "Корупция, антикорупционни практики и граждански инициативи"
На 11 юли 2002 г. по инициатива на Клуба на нестопанските организации в гр. Търговищесе проведе публична дискусия на тема "Корупция, антикорупционни практики и граждански инициативи" в рамките на проекта "Гражданското общество във фокуса на медиите". още »
 
Кръгла маса: Ролята на съдебната власт и правоприлагащите институции в борбата с корупцията
Кръглата маса, провела се на 3 юни 2002 г., със специалното участие на Антонио Ди Пиетро, депутат в Европейския парламент, имаше за цел да съдейства за успешното предотвратяване и противодействие на корупцията в България като обърне специално внимание на ролята на съдебната власт и другите правоприлагащи органи в този процес. още »
 
Публично обсъждане на Законопроекта за мерките срещу финансирането на тероризма
На 14 май 2002 г. Центърът за изследване на демокрацията беше домакин на публично обсъждане на законопроекта за мерките срещу финансирането на тероризма, разработен от работна група към Министерството на правосъдието и Министерството на вътрешните работи. още »
 
Неформалната икономика в страните-кандидатки за членство в Европейския съюз: обхват, дълбочина, тенденции и препятствия пред разширяването на съюза
Центърът за изследване на демокрацията съвместно с Фондация "Бертелсман" (Германия) и Световната банка, Вашингтон, организираха кръгла маса за неформалната икономика в страните-кандидатки за членство в Европейския съюз на 18-19 април 2002 г. в София. още »
 
Кръгла маса: Установяване на институцията омбудсман в България
От 28 февруари до 3 март 2002 г. се проведе кръгла маса, посветена на установяването на институцията омбудсман в страната. Дискусията имаше за цел да бъдат обсъдени трите законопроекта за омбудсмана, внесени в Народното събрание. още »
 
Обществено-политически форум на Коалиция 2000, 2002 г.
Четвъртият обществено-политически форум за противодействие на корупцията, проведен на 12 февруари 2002 г., събра представители на всички институции, ангажирани в борбата срещу престъпността:политици, общественици,представители на медиите, бизнеса, неправителствени организации и дипломати още »
 
Публично обсъждане на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт
На 31 януари 2002 г. се проведе публична дискусия по подготвения от работна група към Министерството на правосъдието Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Обсъждането бе организирано от Центъра за изследване на демокрацията съвместно с Американската асоциация на юристите / Правна инициатива за Централна и Източна Европа. още »
 
Кръгла маса за телекомуникациите
Центърът за изследване на демокрацията и Фондация "Приложни изследвания и комуникации" организираха Кръгла маса за обсъждане на проектозакона за далекосъобщенията на 10 декември 2001 г. в Центъра за изследване на демокрацията. още »
 

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13