ЦИД >> Събития

 

Събития

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 ]
[ дискусии | конференции | семинари | пресконференции/брифинги | лекции | срещи ]
Пресконференция: представяне на доклада "Зелен растеж и устойчиво развитие: приоритети за България"
На 2 април 2012 г. Деница Манчева, Анализатор към Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията представи публикацията "Зелен растеж и устойчиво развитие: приоритети за България", издадена с подкрепата на Фондация "Фридрих Еберт", София, пред експерти и представители на различните медии в България. още »
 
Публично обсъждане: Противодействие на организираната престъпност в България: оценка на правната рамка
На 30 март 2012 г. Центърът за изследване на демокрацията организира публично обсъждане на доклада „Противодействие на организираната престъпност в България: оценка на правната рамка”. В обсъждането участваха представители на съдебната власт, на Министерството на правосъдието, експерти, преподаватели по правни науки и адвокати. още »
 
Работен семинар за реинтеграцията на деца - жертви на трафик
Центърът за изследване на демокрацията организира работен семинар в рамките на проекта ARECHIVIC. Семинарът се проведе в София на 29-30 март 2012 г.. още »
 
Публично изслушване: Подобряване на системата на наказателното правосъдие в Европа: ролята на електронните инструменти и индикаторите за резултатност
На 26 март 2012 г. Центърът за изследване на демокрацията в сътрудничество с г-жа Мария Неделчева, член на Европейския парламент, Международната асоциация „Право за правото” (Белгия) и Университета „Адам Мицкевич” (Полша), организира публично изслушване на тема „Подобряване на системата на наказателното правосъдие в Европа: ролята на електронните инструменти и индикаторите за резултатност”, което се проведе в Европейския парламент в Брюксел. още »
 
Публично представяне на Портал за права, равенство и многообразие RED
На 22 март 2012 г. Центърът за изследване на демокрацията организира публично представяне на Портала за права, равенство и многообразие RED. В събитието участваха представители на държавните институции, ангажирани в противодействието на расизма и дискриминацията в България, както и изследователи и експерти от неправителствени организации. още »
 
Дискусия: Нови тенденции в банковите регулации и справянето с икономическата криза
На 16 март 2012 г. Центърът за изследване на демокрацията проведе дискусия със специален гост проф. Кевин Дауд, професор към Университета в Нотингам. Проф. Дауд е икономист и финансист, известен с работата си и множеството си публикации в областта на оценката и управлението на финансовите пазари и рискове. още »
 
Публична дискусия: Общественото доверие в правосъдието
На 23 февруари 2012 г. Центърът за изследване на демокрацията организира публична дискусия на тема: Общественото доверие в правосъдието – инструмент за оценка и развитие на наказателната политика. По време на срещата бе представен анализ на резултатите от проучване на доверието на българското общество в работата на полицията и съда, обществените представи за равнището на корупция в тези институции и субективните възприятия за страха от престъпност. още »
 
Кръгла маса: Методи за оценка на въздействието
На 23 февруари 2012 г. Центърът за изследване на демокрацията организира кръгла маса, свързана с процеса на разработване на оценка на въздействието, прилаган от Matrix Insight, Великобритания. Специални гости бяха г-н Усман Кан, управляващ директор на Matrix Insight и г-жа Габриеле Бирнберг, главен консултант. още »
 
Кръгла маса: Измерване напредъка по отношение борбата с транснационалната организирана престъпност
На 21 февруари 2012 г. Центърът за изследване на демокрацията организира кръгла маса на тема „Измерване напредъка по отношение борбата с транснационалната организирана престъпност”. Специални гости бяха д-р Дженифър Рубин, директор на Програма „Общности, безопасност и правосъдие” на RAND Европа и г-жа Ема Дисли, изследовател. още »
 
Кръгла маса: Използването на подслушвателни устройства при разследване на организирана престъпност и корупция
На 20 февруари 2012 г. Центърът за изследване на демокрацията организира кръгла маса на тема „Използването на подслушвателни устройства при разследване на организирана престъпност и корупция”. Специален гост бе г-н Питър Айнсуърт, заместник-ръководител на отдел “Етично поведение” в дирекция “Наказателно правосъдие” на Министерството на правосъдието на САЩ. Бяха обсъдени проблемите, пред които е изправено българското правосъдие при разрешаване на дела, свързани с корупцията и организираната престъпност, особено когато става дума за висши държавни служители. още »
 

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
 
   
pornload.cc