ЦИД >> Събития

 

Събития

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 ]
[ дискусии | конференции | семинари | пресконференции/брифинги | лекции | срещи ]
Кръгла маса: Предизвикателства пред публичната политика за развитие на гражданското общество
На 30 май 2013 г. Центърът за изследване на демокрацията проведе кръгла маса на тема „Предизвикателства пред публичната политика за развитие на гражданското общество”. още »
 
Конференция и работна среща на мрежата SELDI
На 21 и 22 май 2013 г. в Белград ще се проведе конференция на мрежата SELDI (Инициатива за развитие и почтеност в Югоизточна Европа). още »
 
Кръгла маса: Публично-частното партньорство: институционални дефицити и граждански алтернативи
На 16 май 2013 г. Центърът за изследване на демокрацията организира във Варна кръгла маса на тема „Публично-частното партньорство: институционални дефицити и граждански алтернативи”. На събитието присъстваха представители на неправителствени организации, читалища, общинската администрация и културни институти. още »
 
Стартира проектът FLAGSHIP
“С поглед към бъдещето”, “големите социетални предизвикателства”, “форсайт подходи и методи на сценария”, “основана на доказателства политика”, “мулти-дисциплинарно управление“. Това са основните теми в наскоро стартирал изследователски проект, подкрепен от Седма рамкова програма на Европейската комисия. още »
 
Кръгла маса: Финансиране на тероризма
На 11 април 2013г. Центърът за изследване на демокрацията организира кръгла маса на тема „Финансиране на тероризма”. Специален гост на събитието беше д-р Магнус Рансторп, директор по научната дейност на Центъра за изследване на асиметричните заплахи към Шведския национален колеж по отбрана. още »
 
Нова инициатива в помощ на пострадалите от престъпления
През февруари 2013 г. Центърът за изследване на демокрацията в партньорство с академични и неправителствени организации от четири страни – членки на ЕС, водено от университета „Адам Мицкевич“ в Познан, Полша, започна инициатива „Подобряване на защитата на пострадалите от престъпления: достъп до правна помощ“, подкрепена от Европейската комисия. още »
 
Кръгла маса: Подпомагане и реинтеграция на деца – жертви на трафик: подобряване на политиката и практиката в България.
На 20 март 2013 г. в гр. София Центърът за изследване на демокрацията организира кръгла маса на тема „Подпомагане и реинтеграция на деца – жертви на трафик: подобряване на политиката и практиката в България“, на която бяха представени резултати от изследване на законодателството, политиките и програмите за реинтеграция на деца – жертви на трафик в България. още »
 
Международна конференция: Подпомагане и реинтеграция на деца – жертви на трафик: подобряване на политиката и практиката в страните от Европейския съюз.
На 20 март 2013 г. в гр. София Центърът за изследване на демокрацията организира конференция на тема „Подпомагане и реинтеграция на деца – жертви на трафик: подобряване на политиката и практиката в страните от Европейския съюз“. още »
 
Учители и ученици срещу тормоза в Интернет
Центърът за изследване на демокрацията и Центърът за безопасен интернет и набират учители доброволци от софийски училища за включване в обучение по методика, разработена от изследователски екип от пет европейски държави, за оценка и самооценка на риска тийнейджър да стане жертва на онлайн тормоз. още »
 
Международен семинар: Европейският опит в противодействието на корупцията в полицията
В края на януари 2013 г. в Правец се проведе международен обучителен семинар на тема „Европейският опит в противодействието на корупцията в полицията“ в рамките на ръководения от ЦИД проект „Подобряване работата на структурите за вътрешна сигурност в държавите-членки на ЕС“. Събитието беше открито от г-н Румен Ганев, Директор на Дирекция „Вътрешна сигурност“ в МВР и г-н Емил Стойнев, Директор на Дирекция „Инспекторат“ в МВР. Участниците бяха приветствани и от г-н Гену Едуард Раду, Заместник главен директор на Главна дирекция „Антикорупция“ в румънското Министерство на вътрешните работи. още »
 

15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
 
   
pornload.cc