ЦИД >> Събития

 

Събития

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 ]
[ дискусии | конференции | семинари | пресконференции/брифинги | лекции | срещи ]
Обучителен семинар в Скопие по инициативата SELDI
На 7-8 ноември 2013 г. Центърът за изследване на демокрацията, координатор на инициативата SELDI, в сътрудничество с местните си партньори от Македонския център за международно сътрудничество, Института за демокрация "Societas Civilis" и Охридския институт за икономически стратегии и международни отношения ще проведе обучение по антикорупционен мониторинг в Скопие. още »
 
Оценка на мерките за интеграция на уязвими групи мигранти
На 1 ноември 2013 г. Центърът за изследване на демокрацията положи началото на инициатива, чиято цел е да се подобри интеграцията на уязвими групи мигранти – жени, деца и жертви на трафик. още »
 
Международен семинар: Европейските финансови интереси под заплаха: нови подходи за оценяване на риска от злоупотреби с обществени поръчки и финансови средства от европейските фондове
На 31 октомври – 1 ноември 2013 г. Центърът за изследване на демокрацията, със съдействието на Европейската служба за борба с измамите (OLAF), проведоха международен семинар на тема „Европейските финансови интереси под заплаха: нови подходи за оценяване на риска от злоупотреби с обществени поръчки и европейски финансови средства”. още »
 
Публична дискусия: „Динамика на конвенционалната престъпност 2012-2013 г.“
На 15 октомври 2013 г. Центърът за изследване на демокрацията организира публична дискусия, на която бяха представени резултатите и изводите от ежегодно провежданото Национално изследване на престъпността (НИП-2013). още »
 
Брийфинг: Индекс на рисковете за енергийната сигурност на България
На 26 септември 2013 г. Центърът за изследване на демокрацията представи резултатите на България в Международния индекс на рисковете за енергийната сигурност, разработен от Института за енергетика на 21-ви век към Американската търговска камара пред представители на дипломатическия корпус в България. още »
 
Пресконференция: Индекс на рисковете за енергийната сигурност на България
На 25 септември 2013 г. Центърът за изследване на демокрацията организира пресконференция, на която представи резултатите за България от Международния индекс на рисковете за енергийната сигурност (IIESR) на Института за енергетиката на 21 век, САЩ. още »
 
Противодействие на нови форми на трафик на деца от ромски произход с участието на общността
Като част от своята стратегия за подпомагане на борбата с трафика на хора, Центърът за изследването на демокрацията стартира на 1 септември 2013 г. инициатива за подпомагане на най-уязвимите жертви – децата от социално изключените етнически малцинства. Проектът „Противодействие на нови форми на трафик на деца от ромски произход с участието на общността“ си поставя за цел да компенсира два недостатъка в досегашната практика на противодействие на трафика: липсата на задълбочено познание за новите форми на трафик на деца и липсата на активно включване на ромската общност като основна група в риск. още »
 
Кръгла маса: Оценка на терористичните заплахи
На 16 септември 2013 г. Центърът за изследване на демокрацията организира кръгла маса, посветена на новите заплахи от тероризъм в Близкия Изток. Г-н Браян Дженкинс, старши съветник на президента на „РАНД корпорейшън“, запозна участниците с развитието на обстановката в Египет, възможните последствия от гражданската война в Сирия и развитието на терористичната мрежа „Ал-Кайда“. още »
 
Семинар „Лишаването от свобода в Европа“
На 7 август 2013 г. Центърът за изследване на демокрацията проведе семинар на тема „Лишаването от свобода в Европа“ във Вилнюс, Литва, Испания, в рамките на инициативата „Ресоциализация на извършителите на престъпления в ЕС: укрепване на ролята на гражданското общество” (RE-SOC). още »
 
Кръгла маса: Тенденциите при финансирането на тероризма и терористичните операции в Близкия изток
На 30 юли 2013 г. Центърът за изследване на демокрацията организира кръгла маса на тема финансирането на тероризма и насилствените действия в Близкия изток. Основният доклад бе изнесен от г-н Браян Майкъл Дженкинс, старши съветник на президента на „РАНД корпорейшън“ и автор на множество книги, доклади и статии по въпросите на тероризма. още »
 

12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
 
   
pornload.cc