ЦИД >> Събития

 

Събития

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 ]
[ дискусии | конференции | семинари | пресконференции/брифинги | лекции | срещи ]
Обучение: Връзките между корупцията и организираната престъпност: инструменти и методи
На 17 февруари 2015 г. Македонският център за международно сътрудничество (МЦМС) в сътрудничество с Центъра за изследване на демокрацията, организираха в Скопие обучение, посветено на инструментите и методите за наблюдение и анализ на връзките между корупцията и организираната престъпност. Участие взе избрана група от служители, работещи в администрацията на обществени институции, отговорни за антикорупция и законодателни мерки, касаещи организираната престъпност. още »
 
Семинар: Представяне на Policy Brief: Връзките между корупцията и организираната престъпност
На 16 февруари 2015 г. Македонският център за международно сътрудничество (МЦМС), в сътрудничество с Центъра за изследване на демокрацията, организираха в Скопие семинар, посветен на връзките между корупцията и организираната престъпност. още »
 
Обществено-политически форум: Ролята на Европейския съюз в Западните Балкани – перспективи от разширителния процес
На 12 февруари 2015 г. Генерална дирекция „Политика за съседство и преговори за разширяване“ (DG NEAR) на Европейската комисия, в сътрудничество с Европейския институт, организира обществено-политически форум на тема Ролята на Европейския съюз в Западните Балкани – перспективи от разширителния процес. Събитието се проведе в Дома на Европа в София. Целта на форума бе повишаване информираността на заинтересованите страни по въпроси, свързани с Инструмента за предприсъединителна помощ (IPA), новата финансова рамка (IPA II), както и с добри практики от вече успешно изпълнени проекти в Западните Балкани. още »
 
Кръгла маса: Антикорупционни мерки в правоохранителните институции
На 3 февруари 2015 г. Центърът за изследване на демокрацията, съвместно с представители на МВР, проведе кръгла маса за прилаганите антикорупционни мерки в правоохранителните институции. Целта на кръглата маса бе да обсъди създаването на инструментариум за оценка и мониторинг на антикорупционните мерки в МВР. още »
 
Международна конференция „Ресоциализация на осъдените в Европейския съюз: укрепване на ролята на гражданското общество”
На 19 януари 2015 г. Центърът за изследване на демокрацията проведе международна конференция на тема „Ресоциализация на осъдените в Европейския съюз: укрепване на ролята на гражданското общество” с участието на експерти от Белгия, Германия, Испания, Литва, Италия и на юристи и представители на държавните институции и гражданското общество в България. още »
 
Кръгла маса: Противодействие на радикализацията и терористичните заплахи в Европа
На 8 януари 2015 г., със специалното участие на г-н Жил де Керхов, координатор на Европейския съюз за борбата с тероризма, Центърът за изследване на демокрацията проведе кръгла маса за противодействието на радикализацията и терористичните заплахи в Европа. още »
 
Единадесети обществено-политически форум за противодействие на корупцията: Антикорупционни политики срещу завладяването на държавата
На 11 декември 2014 г. Центърът за изследване на демокрацията организира Единадесетия обществено-политически форум за противодействие на корупцията. По време на събитието беше представен и обсъден Докладът за оценка на корупцията: Антикорупционни политики срещу завладяването на държавата. В десетия си поред доклад за оценка на корупцията Центърът за изследване на демокрацията прави преглед на състоянието на корупцията и антикорупцията в България през периода 2013 – 2014 г. още »
 
Превенция на онлайн тормоза сред учениците: кръгла маса с участието на медиите
На 05 декември 2014 г. в Центъра за изследване на демокрацията се проведе кръгла маса с участието на медиите на тема "Превенция на онлайн тормоза сред учениците". още »
 
Превенция на онлайн тормоза сред учениците: покана за кръгла маса с участието на медиите
Центърът за Изследване на демокрацията и Центърът за безопасен интернет при Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ организират кръгла маса с участието на медиите на тема „Превенция на онлайн тормоза сред учениците“. Кръглата маса ще се проведе в петък, 5 декември 2014 г., в залата на Центъра за изследване на демокрацията, от 14 до 16 часа. още »
 
Семинари: Скритата икономика в Македония
На 27-28 ноември 2014 г. Центърът за изследване на демокрацията и Центърът за изследване и формиране на политики, Македония организираха два семинара, насочени към овластяване на македонското гражданско общество и държавните институции за мониторинг и противодействие на скритата икономика. още »
 

10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |