ЦИД >> Публикации

 

Публикации

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | Предишни ]
[ Доклади | Книги | Policy briefs
| Aрхив (включва прекратени бюлетини и други програмни документи) ]
Главният прокурор: шест месеца по-късно
С избора на нов главен прокурор на всеки 7 години по традиция се свързват определени очаквания за реформиране на Прокуратурата, която има ключова роля в системата на наказателното правосъдие и спазването на законността. Мандатът е толкова дълъг, че спомените около избора на Иван Татарчев и Никола Филчев са вече поизбледнели, но пък споменът за несбъднатите големи очаквания от предизвестения избор на Борис Велчев (политически лансирана единствена кандидатура) и противоречивите очаквания около оспорвания избор на Сотир Цацаров са все още твърди ярки. още »
 
Становище на Центъра за изследване на демокрацията oтносно конституционни дела № 16/2013 г. и № 18/2013 г.
Настоящото становище е изготвено в отговор на получените писма с изх. № 16/к.д.16/2013 и изх. № 18/к.д./2013 от 05.07.2013 г., изпратени от председателя на Конституционния съд, с които Центърът за изследване на демокрацията е поканен да представи становище в качеството му на заинтересувана страна по конституционни дела № 16/2013 г. и № 18/2013 г. още »
 
Медийна записка: Актуализацията на бюджета 2013: прибързана, неясна и антисоциална?
Актуализацията на бюджета обикновено е признак на икономическа нестабилност, поради което се обосновава с две основни причини – непредвидена сериозна икономическа криза и/или въвеждането на жизнено необходими нови политики. още »
 
CSD Policy Brief No 39: Българската икономика: Конкурентоспособност 2013
В годишника на световната конкурентоспособност за 2013 г. на Швейцарския Институт за развитие на управлението България продължава да губи пози- ции. Страната заема 57-о място (от общо 60 икономики) – 3 места понадолу спрямо класацията от 2012 г. Това е най-слабото представяне на страна- та, откакто е включена в изследването през 2006 г., и е почти с 20 места по-слабо в сравнение с най-доброто представяне през 2009 г., когато заема 38-о място. още »
 
Медийна записка: Енергийна ефективност в българските домове
Нарастващите цени на електрическа енергия за крайните потребители са във фокуса на общественото внимание през последните месеци, особено след поскъпването им с 13% през миналата година. Въпреки че регулирания пазар се използва за задържане на техния ръст, данните показват, че от 2005 г. има стабилна тенденция за покачване на цените както в България, така и в ЕС. още »
 
CSD Brief No 38: Подобряване на политиката и програмите за подпомагане и реинтеграция на деца – жертви на трафик в България
Настоящият анализ представя основни заключения за България от проведеното през 2011 и 2012 г. сравнително изследване на програмите за подкрепа и реинтеграция на деца – жертви на трафик в шест страни-членки на Европейския съюз. още »
 
Подпомагане и реинтеграция на деца – жертви на трафик: Подобряване на политиката и практиката в страните от Европейския съюз
Настоящата публикация резюмира основните резултати от проведената през 2011 г. и 2012 г. оценка на политики и практически програми за ре/интеграция на деца – жертви на трафик в шест страни на Европейския съюз – Австрия, България, Италия, Словакия, Унгария и Швеция. още »
 
Съобщение за медиите: Проучване на състоянието на работната среда в Европа след влиянието на кризата
Тази седмица в 32 страни започва третото Проучване на европейските предприятия. В България то ще се проведе от социологическа и маркетингова агенция „Витоша Рисърч“ към Центъра за изследване на демокрацията. още »
 
Медийна записка: Защо се увеличават сметките за електроенергия в България
Увеличенията на сметките за електроенергия през лятото на 2012 г. бяха удобно приписани на т. нар. „зелена” добавка – необходимата субсидия за навлизане на нови възобновяеми енергийни източници на пазара. още »
 
Иновации.бг 2012
Ежегодният доклад Иновации.бг осигурява надеждна оценка на иновационния потенциал на българската икономика и на състоянието и възможностите за развитие на българската иновационна система. още »
 

1 | 2 | 3