ЦИД >> Публикации

 

Публикации

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | Предишни ]
[ Доклади | Книги | Policy briefs
| Aрхив (включва прекратени бюлетини и други програмни документи) ]
Иновации.бг 2011
Докладът Иновации.бг осигурява ежегодно надеждна оценка на иновационния потенциал на българската икономика и на състоянието и възможностите за развитие на българската иновационна система. още »
 
CSD Brief No 29: Общественото доверие в наказателното правосъдието - инструмент за оценка на наказателната политика
Настоящият анализ представя резултатите от проучване на доверието на българското общество в работата на полицията и съда, обществените представи за равнището на корупция в тези институции и субективните възприятия за страха от престъпност. още »
 
CSD Brief No 28: Скритата икономика в България след икономическата криза
Настоящият анализ представя динамиката и компонентите на Индекса на скритата икономика 2010, разглежда последните тенденции в икономическото развитие на страната и очакваните ефекти върху неформалния сектор. още »
 
Пенитенциарната политика и система в Република България
Настоящата публикация изследва правната уредба на системата на затворите и изпълнението на наказанието лишаване от свобода в България. още »
 
Енергетика и добро управление. Тенденции и политики
Настоящият доклад разглежда основните дефицити в стратегическата, институционалната и законодателната рамка на енергийния сектор в България. Анализът на управлението на държавните енергийни компании и на големите инфраструктурни проекти показва липсата на фундаментални и елементарни правила за отчетност и контрол, довела до ощетяване на потребителите и данъкоплатците, до заплаха за финансовата стабилност на дружествата и в крайна сметка – до влошаване на енергийната сигурност на страната. още »
 
Ситуацията в Сирия и Либия: Сравнителен анализ
Настоящият анализ разглежда събитията в Сирия, които са все още в начална фаза и развитието им до голяма степен ще зависи от мобилизацията на опозицията през следващите дни. още »
 
Краят на Джамахирията
Не е толкова важно кога това ще стане и дали в момента не се случва пред очите ни. Краят на най-чудноватия и амбициозен политически експеримент в Африка е неизбежен. Парадоксът е, че самият Кадафи си го призна още през 2008-2009 г., когато в две свои речи обяви, че режимът се е провалил, държавата се е провалила и че изпълнителната власт трябва да се разтури (с изключение на четири министерства – отбрана, правосъдие, МВР и МВнР), а така спестените пари да се раздадат на либийските домакинства. още »
 

1 | 2