ЦИД >> Публикации

 

Публикации

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | Предишни ]
[ Доклади | Книги | Policy briefs
| Aрхив (включва прекратени бюлетини и други програмни документи) ]
Oценка на заплахите от организирана престъпност
Сборникът “Oценка на заплахите от организирана престъпност: методологически проблеми и световен опит” съдържа методологически модели и образци, използвани при оценката на заплахите от организирана престъпност, както и официални документи на страни-членки на Европейския съюз, съчетаващи анализа на криминалните феномени с прогнози и препоръки за противодействие от страна на националните органи и специализираните европейски организации от типа на Европол. още »
 
CSD Brief No 22: Енергийният сектор на България
Настоящият анализ описва основните предизвикателства и състояние на енергийния сектор в България. Енергийните пазари на България остават силно монополизирани на всички равнища. Цените се регулират на база референтни стойности или формули, което е признак на твърде ниските равнища на конкуренция в енергийния сектор. още »
 
Медийна записка: Разкритията в енергетиката: преоткриване на топлата вода?
През първите две седмици на месец април 2010 г. правителството и медиите оповестиха данни за злоупотреби и нередности в българската енергетика и идеи за преструктуриране на сектора, които потвърдиха съществуващите сериозни проблеми в него. Направените констатации не са новост. Още през 2006 – 2007 г., при предходната публична криза довела до оставка на енергийния министър, Центърът за изследване на демокрацията публикува подробен анализ на най-често срещаните лоши управленски практики в енергетиката. Изводите и препоръчаните стъпки, важат с пълна сила и днес. още »
 
Иновации.бг 2010
Експерти от Центъра за изследване на демокрацията взеха участие в изготвянето на доклада Иновации.бг 2010: Иновационната политика на България – възможности за следващото десетилетие. Докладът Иновации.бг анализира състоянието на националната иновационна система и прави препоръки за подобряване на иновационния потенциал на българската икономика. още »
 
CSD Brief No 21: Разследването на прането на пари: институционален подход
Настоящият анализ раглежда проблема с организираната престъпност, корупцията и прането на пари в България. Според авторите въпреки редицата законодателни инициативи и непрекъснато нарастващия брой внесени от прокуратурата обвинителни актoве за изпиране на пари в съда през последното десетилетие, наказателното преследване на прането на пари в България остава символично. още »
 
Мониторинг и оценка на публични политики и програми
Докладът "Мониторинг и оценка на публични политики и програми" разглежда методите за мониторинг на дейностите в публичния сектор, централните и регионални органи на властта, както и публично-частните партньорства. още »
 

1 | 2