ЦИД >> Публикации

 

Публикации

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | Предишни ]
[ Доклади | Книги | Policy briefs
| Aрхив (включва прекратени бюлетини и други програмни документи) ]
CSD Brief No. 11: Българският опит и измерването на корупцията в Европейския съюз
Предприсъединителният процес стана повод Европейската комисия да развие свой механизъм за оценка на напредъка на антикорупционните реформи. Центърът за изследване на демокрацията насърчава споделянето на българския опит в тази област с институциите на Европейския съюз. още »
 
Мониторинг на антикорупционните реформи
Оценката на ефективността на антикорупционните политики и тенденциите в разпространението на корупцията са ключов елемент на приетата от българското правителство Стратегия за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията за периода 2006-2008 г. В Програмата на правителството за изпълнение на тази стратегия за 2006 г. е предвидено и разработването на система от индикатори за наблюдение на степента и ефективността на нейната реализация. Системата от индикатори е разработена въз основа на най-добрите европейски и световни практики и се основава преди всичко на натрупания в България опит през периода 1997-2006 г. от прилагането на Системата за мониторинг на корупцията, разработена от Центъра за изследване на демокрацията в рамките на антикорупционната инициатива Коалиция 2000. още »
 

1 | 2