ЦИД >> Публикации

 

Публикации

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | Предишни ]
[ Доклади | Книги | Policy briefs
| Aрхив (включва прекратени бюлетини и други програмни документи) ]
Трансформацията на НАТО – новите граници на сигурността
Брошурата обобщава изказванията и дискусиите по време на международна конференция ”Трансформацията на НАТО – новите граници на сигурността”, която се проведе на 28-29 април 2006 г. в София. още »
 
Антикорупционните реформи в България на прага на членството в Европейския съюз
Настоящият доклад е седмият годишен обзор на корупционната ситуация и на антикорупционната политика в България. Той разглежда основните възможности и предизвикателства в тази сфера във връзка с предстоящото членство на страната в Европейския съюз. още »
 
Здравният омбудсман – добри практики и перспективи за България
В изданието се разглеждат различни аспекти на специализираната институция здравен омбудсман и възможностите за въвеждането й в България. То съдържа преглед на съществуващите добри практики и чуждестранния опит във Великобритания, Австралия, Швейцария и Израел. Изданието включва и подробно резюме на дискусия във връзка с два законопроекта, които предвиждат създаването на здравен омбудсман в България и коментари и препоръки на експертите на Центъра за изследване на демокрацията по темата. още »
 
CSD Brief No 7: Втората Национална стратегия за противодействие на корупцията
На 12 януари 2006 г. Министерският съвет прие Стратегия за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията за периода 2006-2008. Стратегията бе приета в изпълнение на поетите от България ангажименти в областта на противодействието на корупцията в навечерието на присъединяването на страната към ЕС. Тя трябваше да бъде утвърдена и представена пред Европейската комисия до края на 2005 г. още »
 
Иновации.бг
Докладът Иновации.бг продължава в сферата на иновациите традицията на доклада е-България да следи и анализира готовността на България за развитие на информационно общество. още »
 

1 | 2