ЦИД >> Публикации

 

Публикации

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | Предишни ]
[ Доклади | Книги | Policy briefs
| Aрхив (включва прекратени бюлетини и други програмни документи) ]
Развитието на отношенията между Европейския съюз и Либия и влиянието им върху българо-либийския диалог
Експертният доклад, изработен в рамките на Комуникационната стратегия за присъединяване на България към Европейския съюз, проследява еволюцията на отношенията между Либия и страните от ЕС, както и развитието на българо-либийските отношения. още »
 
Антикорупционните реформи в България
Докладът прави обзор на проведените в страната антикорупционни реформи след 1997 г. и анализира сферите на разпространение, равнище и динамика на корупцията в българското общество като представя основните постижения и проблеми на антикорупцията. още »
 
Тенденции на престъпността в България: полицейска статистика и виктимизационни изследвания
Докладът цели да представи един по-различен поглед и независима оценка на състоянието на престъпността през периода 2001 – 2004 г. чрез провеждането на виктимизационно изследване – представително национално изследване на жертвите на престъпления. още »
 

1 | 2