ЦИД >> Публикации

 

Публикации

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | Предишни ]
[ Доклади | Книги | Policy briefs
| Aрхив (включва прекратени бюлетини и други програмни документи) ]
CSD Brief No 3: Дългият път към установяването на институцията омбудсман в България
Третият policy brief на Центъра за изследване на демокрацията се фокусира върху процеса на установяване на институцията омбудсман и конкретно върху провалилия се опит за избор на първи национален омбудсман на България. още »
 
Електронният документ и електронният подпис. Правен режим
Изданието “Електронният документ и електронният подпис. Правен режим” на Издателство Сиела и Центъра за изследване на демокрацията е подготвено от работната група на Центъра, изготвила законопроекта за електронния документ и електронния подпис и участвала в подготовката на подзаконовите нормативни актове. още »
 
Партньори в престъпността: рисковете от симбиозата между сектора за сигурност и организираната престъпност в Югоизточна Европа
Анализът е принос към осъзнаването на сериозността на рисковете от корупционна симбиоза в сектора за сигурност в България и Западните Балкани и наложителността от предприемане на мерки за нейното предотвратяване и неутрализиране. още »
 
Българският износ на оръжие
Основният извод на доклада е, че въпреки постигнатия напредък по отношение на контрола над външнотърговската дейност с оръжие в България и малкия брой нарушения в сравнение с 90-те години, все още има какво да се подобрява. За да бъдат разрешени разгледаните проблеми, най-удачно би било да се прилагат по-съвестно и строго приетите със законодателството през 2002 година механизми за експортен контрол. още »
 
Корупционни практики и превенция на корупцията
Учебното помагало има за цел да насърчи антикорупционното обучение като важен инструмент в предотвратяването на корупцията. Сборникът е насочен преди всичко към нуждите на висшите военни учебни заведения. още »
 

1 | 2