ЦИД >> Публикации

 

Публикации

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | Предишни ]
[ Доклади | Книги | Policy briefs
| Aрхив (включва прекратени бюлетини и други програмни документи) ]
Електронна търговия и електронен подпис: правни аспекти
Изданието предлага преглед на развитието на законодателството за електронния подпис в различни държави и съдържа чуждестранни и международни актове в областта на електронната търговия, както и българския Законопроект за електронния документ и електронния подпис, подготвен от експерти на правната програма на Центъра за изследване на демокрацията. още »
 
Борба срещу корупцията и злоупотребите в публичната администрация
"Борба срещу корупцията и злоупотребите в публичната администрация" е новото заглавие от поредицата "антикорупционни христоматии", инициатива на Коалиция 2000 под името Чисто бъдеще още »
 
Корупция и контрабанда: мониторинг и превенция
“Корупция и контрабанда: мониторинг и превенция” е първият аналитичен текст на Експертната група по корупция и контрабанда в рамките на Коалиция 2000. още »
 
Институцията Омбудсман – концепция и законопроект за България. Чуждо законодателство
Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията подготви издаването на сборника “Омбудсман – концепция и законопроект за България. Чуждо законодателство”. Публикацията е част от разработвания от Правната програма проект по въвеждането на институциите народен защитник и граждански посредници в България и е осъществена с любезното съдействие на Информационния и документационен център на Съвета на Европа в София. още »
 

1 | 2