ЦИД >> Публикации

 

Публикации

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | Предишни ]
[ Доклади | Книги | Policy briefs
| Aрхив (включва прекратени бюлетини и други програмни документи) ]
Нормативна основа за сближаване на политиките и хармонизиране на законодателството в областта на човешките ресурси, социалната политика и движението на работна сила
Смисълът на паралелния преглед на външната и вътрешната нормативна основа в областта на човешките ресурси, социалната политика и движението на работна сила е да се посочат белите петна в българското законодателство и в подзаконовите нормативни актове по отношение на изискванията за пълноправно членство в Европейския съюз и законодателната основа на страните - членки. Той ще бъде полезен също при изграждане на структурите за приложение на законодателството и засилване на мерките в социалната сфера. още »
 
Интегрирането на страната в Европейските общности
Ориентацията на България към ЕС датира още от първите дни на радикалните политически промени в страната, започнали в края на 1989г. Членството в Eвросъюза привличаше най-вече с високите социални стандарти в страните - членки, с прехода към единен вътрешен пазар, позволяващ свободно движение на стоки, капитали и хора. Интегрирането на страната в Европейските общности се възприемаше като средство за бързо решаване на вътрешните икономически и социални проблеми, пред които бяхме изправени след рухването на тоталитарния режим. още »
 
Eлектронен документ и електронен подпис - предложение за законодателна уредба
Електронният подпис е средство за създаване на сигурност и доверие в електронната търговия, в електронния обмен на данни и в откритите мрежи изобщо. Той позволява на получателя на изпратени по електронен път данни, да определи от кого произхождат данните, както и да се провери дали не са били променени и дали е била нарушена тяхната цялост. За разлика от сканираното изображение на саморъчния подпис на определено лице, електронният представлява информация в електронна форма - набор от цифри, които служат за разкриване на самоличността на неговия автор и съгласието му със съответните данни. Електронният подпис се основава на технологии за автентификация, като например системи за кодиране и декодиране. Независимо от конкретните методи за осъществяването на електронните подписи, тяхната уредба трябва да е технологично неутрална. още »
 
Оценка и анализ на резултатите от първата вълна на приватизацията в България
Настоящият доклад представя данни и анализ на резултатите от три изследвания, свързани с масовата приватизация в България. Изследванията са проведени през юли 1997 г. и са част от от дългосрочната стратегия на Центъра за изследване на демокрацията за ангажиране с проблемите на икономическите реформи у нас. още »
 

1 | 2