ЦИД >> Публикации

 

Публикации

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | Предишни ]
[ Доклади | Книги | Policy briefs
| Aрхив (включва прекратени бюлетини и други програмни документи) ]
Селското стопанство в преговорите за присъединяване на България към Европейския съюз, 1995
Целта на настоящата разработка е сравнение на държавното регулиране на аграрния сектор в двата региона - България и ЕС. Това сравнение следва да бъде основата за очертаване на алтернативните стратегии за българската селскостопанска политика в периода преди присъединяването към ЕС. още »
 
Масовата приватизация в реформиращите се страни
Едва ли има друг елемент от икономическите реформи на страните в преход, получил такава всеобща подкрепа, както приватизацията. Независимо от хода и напредъка на промените, от политическата и социална ситуация, няма бивша социалистическа държава, която да не е направила поне първоначални стъпки в областта на раздържавяването. Това се дължи, може би, на факта, че всички политически сили - както нововъзникналите партии и коалиции, така и наследниците на бившите компартии, достигнаха до извода, че именно приватизацията е решаващия фактор и двигател на прехода от планово към пазарно стопанство. още »
 

1 | 2