ЦИД >> Публикации

 

Публикации

| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | Предишни ]
[ Доклади | Книги | Policy briefs
| Aрхив (включва прекратени бюлетини и други програмни документи) ]
CSD Brief No 9: Създаването на Национална служба за борба с корупцията отново на дневен ред
Непосредствено преди присъединяването на България към ЕС все още не са постигнати сериозни резултати в разследването и наказването на случаи на корупция по високите етажи на властта. Поради това идеята за създаване на независима специализирана служба за борба с корупцията отново подлежи на обсъждане. още »
 
CSD Brief No 8: Конкурентоспособност на българската икономика 2006
Дни преди доклада на ЕК за готовността на страната ни за членство бе огласена позицията на България в най-реномираната световна класация за конкурентоспособност на икономиките на швейцарската фондация Institute of Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2006. С партньорството на Центъра за изследване на демокрацията страната ни е включена за пръв път в този най-стар годишник на конкурентоспособността, който се публикува от 1989 г. още »
 
CSD Brief No 7: Втората Национална стратегия за противодействие на корупцията
На 12 януари 2006 г. Министерският съвет прие Стратегия за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията за периода 2006-2008. Стратегията бе приета в изпълнение на поетите от България ангажименти в областта на противодействието на корупцията в навечерието на присъединяването на страната към ЕС. Тя трябваше да бъде утвърдена и представена пред Европейската комисия до края на 2005 г. още »
 
CSD Brief No 6: Първи стъпки на националния омбудсман на България
Шестият поред policy brief отново е посветен на установяването на институцията омбудсман в България, като във фокус е успешният избор на първия парламентарен омбудсман и първоначалния етап от функционирането на институцията. още »
 
CSD Brief No 5: Дългият път към установяването на институцията омбудсман в България – шест месеца по-късно
Петият policy brief на Центъра за изследване на демокрацията е продължение на темата за процеса на установяване на институцията омбудсман на национално и местно равнище, разгледана в документа от 3 май 2004 г. В него се набляга на значителния напредък, постигнат при установяването на местни обществени посредници в множество общини на страната, който контрастира с неуспелия втори опит на Народното събрание да избере парламентарен омбудсман. още »
 
CSD Brief No 4: Наложителната реформа в системата на политическите партии в България
Четвъртия policy brief, публикуван от Центъра за изследване на демокрацията, разглежда състоянието на реформата в системата на политическите партии в България. В него се изтъкват недостатъците на действащия Закон за политическите партии, между които са занижените изисквания при регистриране на партии, недостатъчната регламентация на партийното финансиране и отсъствието на ефективни правни механизми за граждански контрол върху партиите. още »
 
CSD Brief No 3: Дългият път към установяването на институцията омбудсман в България
Третият policy brief на Центъра за изследване на демокрацията се фокусира върху процеса на установяване на институцията омбудсман и конкретно върху провалилия се опит за избор на първи национален омбудсман на България. още »
 
CSD Brief No 2: Антикорупционните реформи в съдебната власт
Вторият policy brief на Центъра за изследване на демокрацията представя съдържанието и основните идеи на Програмата за противодействие на корупцията в съдебната власт, подготвена от водещи български юристи, включително магистрати. още »
 
CSD Brief No 1: Корупцията във висшето образование
Първият policy brief на Центъра за изследване на демокрацията разглежда необходимостта от реформи, които да превърнат българските университети в отворени и отговорни за своите действия институции за обществено образование. още »
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
 
   
pornload.cc