ЦИД >> Публикации

 

Публикации

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | Предишни ]
[ Доклади | Книги | Policy briefs
| Aрхив (включва прекратени бюлетини и други програмни документи) ]
Социалната справедливост в пенсионното осигуряване, декември 1996 г.
В основната си част настоящето изследване е посветено на проблемите на социалната справедливост в пенсионното осигуряване на България - едно от най-значимите направления на социалната политика и практика днес и в обозримо бъдеще. още »
 
Икономическите реформи по света
Настоящият сборник съдържа статии в превод от английски език, които са подбрани от различни броеве на списанието „Икономическите реформи днес" за последните две-три години. още »
 
Структурни изменения на публичността
Едно революционно изследване на публичността, което разкрива новото и оригинално виждане на известния изследовател Юрген Хабермас. още »
 
Програма за замяна на дълга, август 1995
България започна реформите с огромен външен дълг наследен от комунистическия режим. След мораториума върху плащанията по външния дълг от 29 март 1990 година повече от три години се водиха преговори с търговските банки-кредитори. През юни 1994 година беше подписано споразумение за редуциране на дълга и неговото обслужване. още »
 
Енергийната политика в контекста на присъединяването на България към ЕС, август 1995 г.
Настоящето изложение има за задача да проследи някои тенденции в развитието на енергетиката и на енергийното законодателство в Република България и възможността за сближаването му с това на Европейския Съюз като част от процесите на интеграция. още »
 
Изследване на ефективността на западните консултантски компании, работещи за източноевропейски фирми, ноември 1994 г.
Целта на изследването е да се установи каква част от българските фирми и предприятия сключват договори със български и западни консултантска фирми, какъв е предметът на консултация и какви са резултатите за консултираната фирма. още »
 
ПОЛИТИКА И ПРИВАТИЗАЦИЯ, Трансформацията на собствеността в България през призмата на политическите борби, юли 1993
Без съмнение процесът на трансформация на собствеността заема основно място в икономическата реформа. Без той да се извърши България не може да се превърне във функционираща пазарна икономика. Затова приватизацията (съответно реституцията) представлява политически процес. Нейният успешен край гарантира бъдещето и стабилността на демокрацията в страната. още »
 
За свободата и либерализма: Мил срещу Мил
Може ли личната свобода да бъде абсолютен принцип в отношенията между обществото и индивида? Има ли изобщо такъв единствен, абсолютен принцип? още »
 
Стремежът към общност – етика на реда и свободата
Тоталитаризмът, според Низбет, невинаги се представя като брутално, ирационално, загадъчно огнище на злото. Той притежава и по-"хуманно", затова и още по-коварно лице. още »
 
Теория на демокрацията (книга 2)
"Надявам се,че този,който разгърне една от частите на "Теория на демокрацията", ще се изкуши да отвори и другата, защото двете книги се допълват относно споровете за демокрацията"(Дж.Сартори) още »
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
 
   
pornload.cc