ЦИД >> Публикации

 

Публикации

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | Предишни ]
[ Доклади | Книги | Policy briefs
| Aрхив (включва прекратени бюлетини и други програмни документи) ]
Икономическата цена на корупцията
Целта на това издание е да се очертае, доколкото е възможно, влиянието на корупцията върху икономическото развитие на държавата. Използвани са публикации от различни автори по света, както и анализи и виждания за корупцията, с поглед от България. още »
 
Измерване и наблюдение на корупцията: световната практика и българския опит
Настоящият сборник има за цел да запознае българския читател с някои основни проблеми, свързани с измерването на корупцията, корупционното поведение и нагласите спрямо корупцията и е пряко свързан с едно от основните направления на действие на Коалиция 2000 - Системата за мониторинг на корупцията още »
 
След Студената война
Проф. д-р Любен Георгиев предоставя един систематизиран анализ на събитията след края на противоборството между суперсилите САЩ и СССР. още »
 
Конституция Свободи Благоденствие
Какви са предпоставките България да се изгради като развита страна в условията на преход? Бърнард Х. Сийган дава едно възможно решение. още »
 
Суаповите операции и дълговият проблем на България
През последните години дълговият проблем на страната особено се усложни с нарастването на вътрешната задлъжнялост. През 1997 г. плащанията по вътрешния и външния дълг надхвърлят 900 млн.щ.д. Важен индикатор за вътрешната задлъжнялост е размерът на вътрешния дълг на човек от населението. През юни 1997 г. той е 238.25 щ.д. още »
 
Масовата приватизация в България, декември 1997 г.
В продължение на три години се обсъждаше как да бъде организиран процесът на масова приватизация в България и какъв модел да се възприеме. Избра се административен вариант, по примера на Чехия, и с приемането на програмата за приватизация чрез инвестиционни бонове на 19 декември 1995 год. се постави началото на масовата приватизация в страната. До последния момент на нейното начало колебанията дали изобщо е трябвало да се осъществява в този вариант не стихнаха. Масовата приватизация се превърна и в поле за политическо противопоставяне. Но когато процесът започна, и песимистите и оптимистите взеха участие. още »
 
Политика за развитие на капиталовия пазар в България, септември 1997
Центърът за изследване на демокрацията е основан през 1989 г. като независима нестопанска организация за изследване на обществената политика и подпомагане изграждането на стабилна демократична система в България. Към Центъра работят икономическа, социологическа и правна програми. още »
 
Испанският преход към демокрация. Политическата система и Конституцията
Книгата представя държавната уредба на Испания след прехода и я съпоставя с тази на България. още »
 
Енциклопедия на политическата мисъл – Блекуел. Справочник
Ценна енциклопедия за всеки, който се интересува от изучаване на политиката. още »
 
Нестопанските организации в България. Правни проблеми
Как неправителственият сектор трябва да отговори на предизвикателството на проекта за нова правна уредба? още »
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
 
   
pornload.cc