ЦИД >> Публикации

 

Публикации

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | Предишни ]
[ Доклади | Книги | Policy briefs
| Aрхив (включва прекратени бюлетини и други програмни документи) ]
Медиите срещу корупцията: пречки и рискове за разследващата журналистика
Книгата съдържа и някои документи, които имат връзка с дефиниране условията за упражняване на журналистическата професия, в това число пълния текст на Препоръка № R /2000/ 7 на Съвета на министрите на Съвета на Европа. Книгата е предназначена за журналисти, медийни експерти и политици. още »
 
Корупцията в 100 отговора
"Корупцията в 100 отговора" е първият наръчник, посветен на най-често задаваните въпроси за корупцията и антикорупцията още »
 
Информационните технологии срещу корупцията
Информационни технологии срещу корупцията е заглавие от поредицата антикорупционни христоматии на Коалиция 2000, насочена към основните сфери на промените, извършвани в публичния сектор още »
 
Програма за развитие на съдебната реформа в България
Програмата за развитие на съдебната реформа в България е разработена от водещи български юристи в рамките на Инициативата за развитие на съдебната реформа, която обединява усилията на държавни институции, представители на влиятелни неправителствени организации и експерти за подпомагане и успешно по-нататъшно развитие на съдебната реформа в България. още »
 
Учебно помагало "Антикорупция" 2000
Учебното помагало, публикувано през месец май 2000 г., е предназначено за специализиран курс по Антикорупция в университети и висши училища. още »
 
Електронна търговия и електронен подпис: правни аспекти
Изданието предлага преглед на развитието на законодателството за електронния подпис в различни държави и съдържа чуждестранни и международни актове в областта на електронната търговия, както и българския Законопроект за електронния документ и електронния подпис, подготвен от експерти на правната програма на Центъра за изследване на демокрацията. още »
 
Борба срещу корупцията и злоупотребите в публичната администрация
"Борба срещу корупцията и злоупотребите в публичната администрация" е новото заглавие от поредицата "антикорупционни христоматии", инициатива на Коалиция 2000 под името Чисто бъдеще още »
 
Институцията Омбудсман – концепция и законопроект за България. Чуждо законодателство
Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията подготви издаването на сборника “Омбудсман – концепция и законопроект за България. Чуждо законодателство”. Публикацията е част от разработвания от Правната програма проект по въвеждането на институциите народен защитник и граждански посредници в България и е осъществена с любезното съдействие на Информационния и документационен център на Съвета на Европа в София. още »
 
Международни актове за противодействие на корупцията
Сборникът "Международни актове за противодействие на корупцията", се издава съвместно от Коалиция 2000 и Информационният център на Съвета на Европа в София. Документите, възпроизведени в сборника, съставляват общия фонд от международни актове на световната и европейската общност за борба с корупцията. още »
 
Корупцията в парламентарната практика и законодателния процес
Акцентът в сборника е институционалната корупция - една тема, която съвсем доскоро бе маргинална в корупционната проблематика. още »
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7