ЦИД >> Публикации

 

Публикации

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | Предишни ]
[ Доклади | Книги | Policy briefs
| Aрхив (включва прекратени бюлетини и други програмни документи) ]
CSD Policy Brief No 42: Скритата икономика в България през 2013 г.
Правилното разбиране на динамиката на скритата икономика е от съществено значение за подобряване на управлението на публичния и частния сектор. Негативните ефекти от скритата икономика са многостранни и е важно те да бъдат идентифицирани и ограничени. В България високото равнище на скритата икономика подкопава икономическото развитие на страната и сериозно политическо внимание. още »
 
Европейският опит в противодействието на корупцията в полицията
Настоящата публикация разглежда системите и инструментите за противодействие на корупцията в полицията в няколко европейски държави и в България. още »
 
CSD Policy Brief No 41: Динамика на конвенционалната престъпност 2012 – 2013 г.
През 2012 г. за се наблюдава рязко увеличение както на броя на жертвите, така и на броя престъпления спрямо 2011 г. Това се случва на фона на наблюдавания повече от 10-годишен спад на равнището на престъпността. още »
 
Методология за събиране и анализ на информация за пенитенциарната система
Успешното изпълнение на дейностите по неотдавна започналата инициатива „Ресоциализация на извършителите на престъпления в ЕС: укрепване на ролята на гражданското общество” (RE-SOC) зависи от задълбоченото познаване на системата на затворите в държавите, участващи в изследването. Затова отделен набор от дейности е посветен на събирането, анализа и систематизацията на наличната информация и приспособяването й към другите дейности по инициативата. още »
 
Медийна записка: Ще приберем ли „на тъмно“ цените на “светлото”?
Намаляването на цената на електроенергията за битови потребители с 5% от 1 август 2013 г. е централна тема на политическите дебати тази есен. Опитът от подобно упражнение през 2010 г. показа, че административно-политическото намаляване на цените не е устойчиво. Акцентът върху крайната цена обаче скрива поредица от важни последствия, които тази промяна води след себе си и които заслужава да се коментират в общественото пространство. още »
 
CSD Policy Brief No 40: Индекс на рисковете за енергийната сигурност на България
Енергийната сигурност е от особено значение за България. Най-голямата заплаха за националната сигурност на страната е бедността и особено енергийната бедност. Непрозрачният енергиен сектор сериозно подкопава икономическото развитие на страната. Създаването и редовното прилагане на утвърдени механизми на мониторинг може да е ключово за изграждането на адекватни политики в тази област. още »
 
Главният прокурор: шест месеца по-късно
С избора на нов главен прокурор на всеки 7 години по традиция се свързват определени очаквания за реформиране на Прокуратурата, която има ключова роля в системата на наказателното правосъдие и спазването на законността. Мандатът е толкова дълъг, че спомените около избора на Иван Татарчев и Никола Филчев са вече поизбледнели, но пък споменът за несбъднатите големи очаквания от предизвестения избор на Борис Велчев (политически лансирана единствена кандидатура) и противоречивите очаквания около оспорвания избор на Сотир Цацаров са все още твърди ярки. още »
 
Становище на Центъра за изследване на демокрацията oтносно конституционни дела № 16/2013 г. и № 18/2013 г.
Настоящото становище е изготвено в отговор на получените писма с изх. № 16/к.д.16/2013 и изх. № 18/к.д./2013 от 05.07.2013 г., изпратени от председателя на Конституционния съд, с които Центърът за изследване на демокрацията е поканен да представи становище в качеството му на заинтересувана страна по конституционни дела № 16/2013 г. и № 18/2013 г. още »
 
Медийна записка: Актуализацията на бюджета 2013: прибързана, неясна и антисоциална?
Актуализацията на бюджета обикновено е признак на икономическа нестабилност, поради което се обосновава с две основни причини – непредвидена сериозна икономическа криза и/или въвеждането на жизнено необходими нови политики. още »
 
CSD Policy Brief No 39: Българската икономика: Конкурентоспособност 2013
В годишника на световната конкурентоспособност за 2013 г. на Швейцарския Институт за развитие на управлението България продължава да губи пози- ции. Страната заема 57-о място (от общо 60 икономики) – 3 места понадолу спрямо класацията от 2012 г. Това е най-слабото представяне на страна- та, откакто е включена в изследването през 2006 г., и е почти с 20 места по-слабо в сравнение с най-доброто представяне през 2009 г., когато заема 38-о място. още »
 

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
 
   
pornload.cc