Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
АКТУАЛНО
 
Енергийна сигурност и управление

Управлението на енергийния сектор в България е изправено пред множество проблеми и предизвикателства от технически, правен и институционален характер. Извършените напоследък ревизии в сектор „Енергетика”, свързани с изпълнението на големи инфраструктурни проекти, разкриха сериозни проблеми в държавното управление. още »

Предишни статии »


 
ПРИОРИТЕТИ
  Основни тематични области в дейността на Центъра за изследване на демокрацията през 2015 г.
Дейността на Центъра за изследване на демокрацията през 2015 г. се фокусира върху следните основни тематични области. още »

Предишни приоритети »


 
 
СЪБИТИЯ
 
Конференция "Медиите като инструмент за завладяване на държавата"
На 11 март 2015 г. Центърът за изследване на демокрацията в сътрудничество с Медийната програма за Югоизточна Европа на Фондация „Конрад Аденауер“ организира конференция на тема „Медиите като инструмент за завладяване на държавата“. още »

 
Кръгла маса: Енергийна сигурност и добро управление в Югоизточна Европа: рискове и предизвикателства по пътя към Европейски енергиен съюз
На 24 февруари 2015 г. Центърът за изследване на демокрацията организира кръгла маса за основните пречки пред бъдещия Европейски енергиен съюз и повдигна ключови въпроси за неговата устойчивост. Дискусията е в контекста на значителните промени в енергийната политика на отделните страни членки и на нарастващото напрежение между Европейския съюз и Русия. Събитието се превърна в платформа за обсъждане на бъдещи възможности за пазарна интеграция в Югоизточна Европа, на предизвикателствата, създавани от лошо управление в сектора, и пред създаването на регионална енергийна стратегия. още »

 
Обществено-политически форум на инициативата SELDI: Програма за добро управление на Югоизточна Европа: ролята на гражданското общество и европейските институции
На 24 и 25 февруари 2015 г. антикорупционната инициативата SELDI, която се координира от Центъра за изследване на демокрацията, представи в Брюксел основните резултати от двугодишната си дейност. Участниците във форума, представители на Европейската комисия и на Европейския парламент, дискутираха заключенията и препоръките, представени в Регионалния антикорупционен доклад на SELDI. Събитието имаше за цел да допринесе за насърчаване на диалога между гражданското общество и институциите при формирането на ефективни мерки за противодействие на корупцията. Форумът очерта и реформите, необходими за подготовката на страните за присъединяване към ЕС, след като настоящото „замразяване“ на разширяването приключи. още »

 
Семинар: Ролята на публичните институции и гражданското общество в борбата с укриването на данъци и измамите
На 18 февруари 2015 г. Центърът за изследване на демокрацията, в сътрудничество с Центъра за изследване и създаване на политики (CRPM), Македония проведе семинар, посветен на ролята на публичните институции и гражданското общество в борбата с укриването на данъци и измамите в Скопие. още »

 
     ИЗСЛЕДВАНЕ
 

Корупционен натиск и участие в корупционни сделки 2014 г.

                       подробности »

 
     CSD В МЕДИИТЕ
 

България все още е измъчвана от "всеобхватна корупция, която според едно скорошно изследване на Центъра за изследване на демокрацията, е достигнала най-високите си нива за последните 15 години, както в гражданския, така и в политическия сектор."

Съкрушени мечти: последиците от 25 години демокрация в България, Time, 10 март 2015 г. 

                                  още »

 

 
     ЦИТАТ
 

"Върховенството на закона е ключов основополагащ фактор за присъединяване към ЕС. Съюзът признава, че не е зона, свободна от корупция и е започнал да се справя с това предизвикателство чрез интегриране на мерки за борба с корупцията в повечето области на политиката си. Корупцията не е само политически или морален въпрос, а е практически проблем, който генерира значителни финансови загуби и дава власт на организираната престъпност. Поради това, Европейската комисия непрекъснато работи за приемане на иновативни инструменти и подходи, които да укрепят доброто управление в региона."

Г-н Мортен Юнг, началник сектор „Регионално сътрудничество и програмиране в Западните Балкани“ в Генерална дирекция „Политика за съседство и преговори за разширяване“ на Европейската комисия по време на обществено-политическия форум на инициативата SELDI: Програма за добро управление на Югоизточна Европа: ролята на гражданското общество и европейските институции, 24 и 25 февруари 2015 г.

                                  още »

 
   ПРОГРАМИ

Международни
партньорства

Консултантски
услуги

Възможност за
работа

CSD POLICY BRIEFS

     ПУБЛИКАЦИИ