Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
АКТУАЛНО
 
Финансиране на организираната престъпност

Докладът Финансиране на организираната престъпност допринася за по-доброто разбиране на финансовите аспекти на организираната престъпност. Анализът се фокусира на няколко ключови теми свързани с криминалното финансиране: източниците и механизмите за финансиране на организираната престъпност, уреждането на плащанията, достъпа до финансиране в критични моменти, бизнес разходите и управлението на приходите.

още »

Предишни статии »


 
ПРИОРИТЕТИ
  Основни тематични области в дейността на Центъра за изследване на демокрацията през 2015 г.
Дейността на Центъра за изследване на демокрацията през 2015 г. се фокусира върху следните основни тематични области. още »

Предишни приоритети »


 
 
СЪБИТИЯ
 
Кръгла маса: Финансиране на организираната престъпност: институционални мерки за противодействие
На 12 май 2015 г. Центърът за изследване на демокрацията организира кръгла маса на тема „Финансиране на организираната престъпност: институционалните мерки за противодействие“, на която беше обсъдено актуалното състояние и резултатите от непоследователната през годините практика на ограничаване влиянието на основните криминални пазари в България, преди всичко контрабандата на цигари, търговията с наркотици и измамите с ДДС. още »

 
SELDI семинар: Противодействие на корупцията и завладяването на държавата за прозрачно енергийно управление в ЮИЕ
На 28 април 2015 г., антикорупционната инициативата SELDI, която се координира от Центъра за изследване на демокрацията, проведе работна среща в Белград, Сърбия, по проблемите, свързани с корупцията и управлението на енергийния сектор. още »

 
Национална експертна среща: Оценка на интеграцията на уязвими групи мигранти в България
На 16 април 2015 г. Центърът за изследване на демокрацията проведе национална експертна среща на тема „Оценка на интеграцията на уязвими групи мигранти в България”. още »

 
Обучителен семинар: Модел за подпомагане на деца, жертви на трафик от ромски произход със съдействието на услуги, базирани в общността
На 30 март 2015 г. Центърът за изследване на демокрацията проведе обучителен семинар на тема „Модел за подпомагане на деца, жертви на трафик от ромски произход със съдействието на услуги, базирани в общността”. още »

 
     ИЗСЛЕДВАНЕ
 

Корупционен натиск и участие в корупционни сделки 2014 г.

                       подробности »

 
     CSD В МЕДИИТЕ
 

България все още е измъчвана от "всеобхватна корупция, която според едно скорошно изследване на Центъра за изследване на демокрацията, е достигнала най-високите си нива за последните 15 години, както в гражданския, така и в политическия сектор."

Съкрушени мечти: последиците от 25 години демокрация в България, Time, 10 март 2015 г. 

                                  още »

 

 
     ЦИТАТ
 

"Върховенството на закона е ключов основополагащ фактор за присъединяване към ЕС. Съюзът признава, че не е зона, свободна от корупция и е започнал да се справя с това предизвикателство чрез интегриране на мерки за борба с корупцията в повечето области на политиката си. Корупцията не е само политически или морален въпрос, а е практически проблем, който генерира значителни финансови загуби и дава власт на организираната престъпност. Поради това, Европейската комисия непрекъснато работи за приемане на иновативни инструменти и подходи, които да укрепят доброто управление в региона."

Г-н Мортен Юнг, началник сектор „Регионално сътрудничество и програмиране в Западните Балкани“ в Генерална дирекция „Политика за съседство и преговори за разширяване“ на Европейската комисия по време на обществено-политическия форум на инициативата SELDI: Програма за добро управление на Югоизточна Европа: ролята на гражданското общество и европейските институции, 24 и 25 февруари 2015 г.

                                  още »

 
   ПРОГРАМИ

Международни
партньорства

Консултантски
услуги

Възможност за
работа

CSD POLICY BRIEFS

     ПУБЛИКАЦИИ