Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
АКТУАЛНО
 
Енергийна сигурност и управление

Управлението на енергийния сектор в България е изправено пред множество проблеми и предизвикателства от технически, правен и институционален характер. Извършените напоследък ревизии в сектор „Енергетика”, свързани с изпълнението на големи инфраструктурни проекти, разкриха сериозни проблеми в държавното управление. още »

Предишни статии »


 
ПРИОРИТЕТИ
  Основни тематични области в дейността на Центъра за изследване на демокрацията през 2015 г.
Дейността на Центъра за изследване на демокрацията през 2015 г. се фокусира върху следните основни тематични области. още »

Предишни приоритети »


 
 
СЪБИТИЯ
 
SELDI семинар: Противодействие на корупцията и завладяването на държавата за прозрачно енергийно управление в ЮИЕ
На 28 април 2015 г. инициативата SELDI ще проведе в Белград семинар, посветен на темата корупция и управление на енергийния сектор. Чрез събитието SELDI ще отбележи началото на процеса по формиране на антикорупционни решения за енергийния сектор в Югоизточна Европа. още »

 
Обучителен семинар: Модел за подпомагане на деца, жертви на трафик от ромски произход със съдействието на услуги, базирани в общността
На 30 март 2015 г. Центърът за изследване на демокрацията проведе обучителен семинар на тема „Модел за подпомагане на деца, жертви на трафик от ромски произход със съдействието на услуги, базирани в общността”. още »

 
Национален семинар: Противодействие на трафика на деца и подпомагане на жертви с участие на общността
На 31 март 2015 г. Центърът за изследване на демокрацията организира национален семинар, на който представи своя доклад на тема „Трафик на деца сред уязвими общности“. още »

 
Семинар: Теория и прилагане на Интегрирания антикорупционен мониторингов инструмент
На 31 март 2015 г. Центърът за изследване на демокрацията проведе експертна среща, на която се представи финалната версия, както и резултатите от пилотното прилагане на Интегрирания антикорупционен мониторингов инструмент (МОНАК инструмент). още »

 
     ИЗСЛЕДВАНЕ
 

Корупционен натиск и участие в корупционни сделки 2014 г.

                       подробности »

 
     CSD В МЕДИИТЕ
 

България все още е измъчвана от "всеобхватна корупция, която според едно скорошно изследване на Центъра за изследване на демокрацията, е достигнала най-високите си нива за последните 15 години, както в гражданския, така и в политическия сектор."

Съкрушени мечти: последиците от 25 години демокрация в България, Time, 10 март 2015 г. 

                                  още »

 

 
     ЦИТАТ
 

"Върховенството на закона е ключов основополагащ фактор за присъединяване към ЕС. Съюзът признава, че не е зона, свободна от корупция и е започнал да се справя с това предизвикателство чрез интегриране на мерки за борба с корупцията в повечето области на политиката си. Корупцията не е само политически или морален въпрос, а е практически проблем, който генерира значителни финансови загуби и дава власт на организираната престъпност. Поради това, Европейската комисия непрекъснато работи за приемане на иновативни инструменти и подходи, които да укрепят доброто управление в региона."

Г-н Мортен Юнг, началник сектор „Регионално сътрудничество и програмиране в Западните Балкани“ в Генерална дирекция „Политика за съседство и преговори за разширяване“ на Европейската комисия по време на обществено-политическия форум на инициативата SELDI: Програма за добро управление на Югоизточна Европа: ролята на гражданското общество и европейските институции, 24 и 25 февруари 2015 г.

                                  още »

 
   ПРОГРАМИ

Международни
партньорства

Консултантски
услуги

Възможност за
работа

CSD POLICY BRIEFS

     ПУБЛИКАЦИИ