Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
АКТУАЛНО
 
Финансиране на организираната престъпност

Финансирането на организираната престъпност е характерно за всички криминални пазари, въпреки че рядко попада в полезрението на правоохранителните институции. Достъпът до финансиране е важна бариера за криминалните актьори, които се стремят да навлязат или разширят дейностите си на даден престъпен пазар. По-доброто познаване на източниците и механизмите на финансиране на криминалните пазари дава възможност за намиране на по-интелигентни и ефективни подходи за разследване и превенция на организираната престъпност. още »

Предишни статии »


 
ПРИОРИТЕТИ
  Основни тематични области в дейността на Центъра за изследване на демокрацията през 2015 г.
Дейността на Центъра за изследване на демокрацията през 2015 г. се фокусира върху следните основни тематични области. още »

Предишни приоритети »


 
 
СЪБИТИЯ
 
Динамика на конвенционалната престъпност в България 2014 – 2015 г.
През 2014 г. в България се наблюдава спад в броя на жертвите на престъпления в сравнение с рекордната 2012 г. Независимо от този факт, равнището на конвенционалната престъпност остава едно от най-високите от 2004 г. насам. През последната година се увеличава броят на гражданите, които докладват за извършени престъпления. Това е признак за известно повишаване на доверието в полицията. Същевременно продължава разминаването между данните от изследванията за жертвите на престъпността и официалната полицейска статистика. още »

 
Национално изследване на домашното насилие и насилието основано на полов признак и разработване на модел за подкрепа на жертвите на насилие
Центърът за изследване на демокрацията, Фондация „Партньори-България“ и Академията по права на човека, Норвегия стартират „Национално изследване на домашното насилие и насилието основано на полов признак /ДННОПП/ и изработване на модел за подкрепа на жертвите на насилие /МПЖН/“, което се финансира по Програма BG 12 „Домашно насилие и насилие основано на полов признак“ в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. още »

 
Създаване на работещи антикорупционни политики в България: успешният опит на европейските страни
Към днешна дата, борбата с корупцията е сред най-важните проблеми в политическия дневен ред, както в България, така и на европейско ниво. Успешното противодействие на корупцията не е предхождано от подобряване на икономическото състояния, а напротив – създаването и реализирането на ефективни антикорупционни политики е предпоставката за икономически растеж. още »

 
Противодействие на радикализацията в Югоизточна и Централна Европа чрез развитие на мерки за наблюдение на радикализацията
На 29-ти и 30-ти юни 2015 г. Центърът за изследване на демокрацията стана домакин на първия семинар от международната инициатива за развитие на мониторинг инструмент в областта на радикализацията в Югоизточна и Централна Европа. още »

 
     ИЗСЛЕДВАНЕ
 

Профил на конкурентоспособността на българската икономика за периода 2014-2015 г.

                       подробности »

 
     CSD В МЕДИИТЕ
 

В своя годишен доклад Центърът за изследване на демокрацията посочва рекордно високи нива на корупция - 29,3% от възрастното население (1,9 милиона граждани) докладват, че са се сблъсквали с корупционни практики при взаимодействие с правителството. Тази цифра е в рязък контраст с резултатите, които правоприлагащите органи отчитат.

Държавен департамент на САЩ, Национален доклад за правата на човека 2014 - България, 25 юни 2015 г.

                                  още »

 

 
     ЦИТАТ
 

„Антикорупционните политики трябва едновременно да намаляват възможностите за корупция (липсата на прозрачност, концентрацията на власт, бюрокрацията) и да засилват контролните фактори (независима съдебна система и медии, активно гражданско общество и др.)“  

Професор Алина Пипиди, Директор, Европейски изследователски център за антикорупция и държавност, Берлин по време на кръгла маса „Създаване на работещи антикорупционни политики в България: успешният опит на европейските страни“, 28 юли 2015 г. 

                                  още »

 
   ПРОГРАМИ

Международни
партньорства

Консултантски
услуги

Възможност за
работа

CSD POLICY BRIEFS

     ПУБЛИКАЦИИ