Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
АКТУАЛНО
 
Противодействие на радикализация и терористични заплахи

В последното десетилетие противодействието на радикализацията, водеща до прояви на тероризъм, придобива все по-голяма важност за много Европейски държави. Това е въпрос, чиито драматични измерения станаха особено видими с атаките в Париж от 2015 година. Ситуацията в Сирия и Ирак и появата на т. нар. Ислямска Държава доведоха до нови заплахи за сигурността на континента, особено по отношение на Европейските граждани, присъединяващи се към ИД като чуждестранни бойци. още »

Предишни статии »


 
 
СЪБИТИЯ
 
Кръгла маса: Участие на гражданското общество в подкрепата на уязвимите групи
Множество са взаимовръзките между различните уязвими групи и държавата и НПО са призвани да си сътрудничат конструктивно в подобряване на положението им. До такова заключение стигнаха участниците в кръглата маса, посветена на участието на гражданското общество в подкрепата на уязвимите общности, организирана на 21 април 2016 г. от Центъра за изследване на демокрацията. На събитието присъстваха представители на държавни институции и подпомагащи НПО, ангажирани в работата с лишени от свобода, жертви на трафик и домашно насилие и уязвими групи чужденци, магистрати и адвокати. още »

 
Кръгла маса: Наказание срещу лечение: положението на употребяващите наркотици в затвора
В България няма ясна и последователна държавна политика по отношение на извършителите на престъпления, употребяващи или зависими от наркотици. Това е основният извод от кръглата маса, посветена на положението на употребяващите наркотици в затвора, организирана на 7 април 2016 г. от Центъра за изследване на демокрацията. На събитието, което имаше за цел да представи норвежкия опит в работата с осъдени лица, употребяващи наркотици, присъстваха служители на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, прокурори, съдии, адвокати и представители на академичната общност и на неправителствения сектор. още »

 
Кръгла маса: Усъвършенстване на регистрацията на юридическите лица с нестопанска цел
Нестопанските организации в България се регистрират в повече от 20 различни регистъра, но въпреки това общодостъпна, актуална и надеждна информация за тяхната дейност на практика липсва. Това е един от основните изводи от анализа на Центъра за изследване на демокрацията, посветен на реформата в регистрацията на неправителствените организации. Докладът беше представен по време на кръглата маса, в която взеха участие представители на Министерския съвет, Министерство на правосъдието, на Агенцията по вписванията, както и на неправителствени организации, ИТ сектора и на медиите. още »

 
Публична дискусия: Eфективност на инвестициите на местно ниво в ромски общности
Приобщаването на ромите е стратегически важна тема, по която продължават да липсват анализирани данни, които да очертават резултати и тенденции и да формират политиките в тази област. още »

 
     ИЗСЛЕДВАНЕ
 

Профил на конкурентоспособността на българската икономика за периода 2014-2015 г.

                       подробности »

 
     CSD В МЕДИИТЕ
 

Правителствата в региона на ЦИЕ трябва да разберат, че на фона на променящите се глобални газови пазари, изграждането на големи газопроводи зависими от фиксирани, дългосрочни договорни условия не е в съответствие с нуждата от конкурентни и надеждни доставки на газ. Проблемът с газовата сигурност в региона може да бъде решен много по-лесно чрез регионално сътрудничество и решения, базирани на търсенето. Това изисква политическа воля за по-бързо изграждане на стратегическите газови интерконектори по газов коридор Север-Юг, разширяване на съществуващите хранилища и изграждане на нови терминали за регазификация.

Газпром бързо губи позиция на европейските пазари, статия от Мартин Владимиров, анализатор към Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията, 15 декември 2015 г.

                                  още »

 

 
     ЦИТАТ
 

"Жените могат да играят важна роля както по отношение на превенцията, така и по отношение на дерадикализацията. Тяхното участие трябва да стане компонент от бъдещи интервенции в тези две области. Същевременно не трябва да се подценява ролята на жените в процесите на радикализация. Въпреки, че се провеждат изследвания в тази област, официалните политики все още не адресират този аспект на радикализацията".

Г-жа Инес фон Бер, старши анализатор в РАНД Европа по време на кръгла маса „Радикализация в югоизточна и централна Европа: Мониторинг и противодействие на ключови тенденции и рискове“, 8 декември 2015 г.

                                  още »

 
   ПРОГРАМИ

Международни
партньорства

Консултантски
услуги

Възможност за
работа

CSD POLICY BRIEFS

     ПУБЛИКАЦИИ