Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
АКТУАЛНО
 
Енергийна сигурност и управление

Управлението на енергийния сектор в България е изправено пред множество проблеми и предизвикателства от технически, правен и институционален характер. Извършените напоследък ревизии в сектор „Енергетика”, свързани с изпълнението на големи инфраструктурни проекти, разкриха сериозни проблеми в държавното управление. още »

Предишни статии »


 
ПРИОРИТЕТИ
  Основни тематични области в дейността на Центъра за изследване на демокрацията през 2014 г.
Дейността на Центъра за изследване на демокрацията през 2014 г. се фокусира върху следните основни тематични области. още »

Предишни приоритети »


 
 
СЪБИТИЯ
 
Кръгла маса "Енергийна (не)сигурност в България: национални политики и европейски перспективи"
На 25 юли 2014 г. Центърът за изследване на демокрацията предложи на кръгла маса оценка на състоянието и перспективите за подобряване на управлението на българската енергетика. още »

 
Публична дискусия „Европейският опит в управлението и разпореждането с отнето имущество, придобито от престъпна дейност”
На 11 юли 2014 г. Центърът за изследване на демокрацията организира публична дискусия на тема: „Европейският опит в управлението и разпореждането с отнето имущество, придобито от престъпна дейност“. Целта на дискусията беше да се обсъди състоянието, значението и резултатите от процеса на управление на обезпечените и разпореждане с конфискуваните активи. още »

 
Семинар на инициативата SELDI: Подобряване на управлението в страните от Югоизточна Европа: погледът на гражданското общество и нови публично-частни решения
На 20 юни 2014 г. Центърът за изследване на демокрацията, координатор на инициативата SELDI, в сътрудничество с Турската фондация за икономически и социални изследвания (TESEV) проведе анти-корупционен семинар в Истанбул, Турция. Партньорите на инициативата SELDI представиха предварителните резултати, базирани на приложената в началото на 2014 г. Система за мониторинг на корупцията (СМК), както и националните Доклади за оценка на корупцията. още »

 
Кръгла маса: Енергийна сигурност в региона на Черно море в навечерието на украинската криза
На 10 юни 2014 г. Центърът за изследване на демокрацията съ-организира в Търговската камара на САЩ във Вашингтон кръгла маса на тема Енергийна сигурност в региона на Черно море в навечерието на украинската криза. още »

 
     ИЗСЛЕДВАНЕ
 

Профил на конкурентоспособността на българската икономика 2013-2014 г.

                           подробности »

 

 
     CSD В МЕДИИТЕ
 

Още в самото начало с регулирането на ВЕИ-тата беше създаден един регулаторен хаос с непрекъснатите промени със задна дата и търсенето на решения на парче, което сега се връща като бумеранг, и отново показва както липсата на капацитет в регулатора, така и силно нарушените връзки и диалог вътре в системата между отделните предприятия. За да се стигне до такава ескалация, т.е. да се говори публично за отнемане на лицензи, показва, че задържането на ръста на цените на електроенергията, без да се търсят структурни промени вътре в самата енергетика, няма начин да не се отрази.

Р. Стефанов: Регулаторният хаос, който беше създаден, е проблем на ДКЕВР и на правителството, Българско Национално Радио, 19 март 2014 г.

                                  още »

 

 
     ЦИТАТ
 

“Докладът на Центъра за изследване на демокрацията относно управлението на енергийния сектор и енергийната (не)сигурност в България представя дълбочинен анализ на българския енергиен сектор и разкрива някои от основните предизвикателства, пред които е изправена страната в процеса на диверсификация на енергийните източници. Докладът предоставя и полезен инструмент за постигне на обща европейска енергийна политика, основана на конкурентоспособността,  сигурността на енергийните доставки и устойчивостта. Радваме се, че имахме привилегията да сме домакини на една от двете публични дискусии във Вашингтон, по време на които  беше представен последният новаторски доклад под егидата на програмата Глобална Европа на Wilson Center.”

Г-н Кристиян Ф. Остерман, Wilson Center, по време на публичната дискусия "Енергийната сигурност в Черноморския район", Вашингтон, 19 юни 2014 г. 

                                  още »

 
   ПРОГРАМИ

Международни
партньорства

Консултантски
услуги

Възможност за
работа

CSD POLICY BRIEFS

     ПУБЛИКАЦИИ