Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
АКТУАЛНО
 
Засилване на устойчивостта срещу корупцията

Системната корупция продължава да е основен проблем в Югоизточна Европа и през 2016 г., като в много от страните в региона в една или друга степен е налице завладяване на държавата. Реформаторските среди в отделните държави и на международно равнище са загрижени преди всичко за политическата корупция, която има широко разпространение, измества даването на дребни подкупи и нанася значителни вреди върху социално-икономическия живот в региона. Миграционната криза, икономическата стагнация и геополитическото противопоставяне Русия – ЕС налагат по-силна ангажираност на Европейския съюз с региона. още »

Предишни статии »


 
 
СЪБИТИЯ
 
Засилване на устойчивостта срещу корупцията и завладяването на държавата в Югоизточна Европа
Изминалата година показа ясно уязвимостта в управлението на страните от Югоизточна Европа, както и заплахата пред европейската перспектива на региона. Миграционната криза, икономическата стагнация и геополитическото противопоставяне Русия-ЕС налагат по-силна ангажираност на Европейския съюз с региона. Основна част от този ангажимент остава намаляването на предпоставките за корупция и завладяване на държавата, особено в сектора на енергетиката. още »

 
Мястото на България в контекста на инициативата „Един пояс, един път“
Инициативата „Един пояс, един път“ представлява стратегия за развитие чрез създаване на мрежа от международни търговски и инфраструктурни партньорства, която си поставя амбициозната задача да трансформира политическата и икономическата среда в Евразия през следващите десетилетия. още »

 
Противодействие на изнудването и рекета: европейският опит
Класическите рекет и изнудване, намерили широко разпространение в България през 90-те години на миналия век придобиха нови форми – различни от тези от близкото минало, но в никакъв случай по-малко опасни и вредни, включващи практики за завладяване на институциите и проявяващи се в системно организирано изнудване от страна на държавни служители и лица, заемащи ръководни позиции в частния бизнес. още »

 
Интеграция на ромите в Дунавския регион: Обмяна на добри практики и модели на социално предприемачество между България и Румъния
След краха на комунистическите режими в Източна Европа, ромските общности в тези страни се оказаха непропорционално засегнати от процесите на икономически и социални промени, които претърпяха и претърпяват националните общества. още »

 
     ИЗСЛЕДВАНЕ
 

Корупционен натиск и участие в корупционни сделки

                       подробности »

 
     CSD В МЕДИИТЕ
 

Правителствата в региона на ЦИЕ трябва да разберат, че на фона на променящите се глобални газови пазари, изграждането на големи газопроводи зависими от фиксирани, дългосрочни договорни условия не е в съответствие с нуждата от конкурентни и надеждни доставки на газ. Проблемът с газовата сигурност в региона може да бъде решен много по-лесно чрез регионално сътрудничество и решения, базирани на търсенето. Това изисква политическа воля за по-бързо изграждане на стратегическите газови интерконектори по газов коридор Север-Юг, разширяване на съществуващите хранилища и изграждане на нови терминали за регазификация.

Газпром бързо губи позиция на европейските пазари, статия от Мартин Владимиров, анализатор към Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията, 15 декември 2015 г.

                                  още »

 

 
     ЦИТАТ
 

“Новият подход на отваряне на глави 23 и 24 в началото на преговорите за присъединяване може да поощри важни дългосрочни реформи, изпълнявани през повече от един правителствен мандат. Държавите трябва да имат реални антикорупционни механизми, които са се доказали и се използват систематично за разкриване на незаконното обогатяване. В последно време обаче страните се насочват към меките превантивни инструменти, като липсва ефективното им прилагане.”    
         
Г-жа Сабине Звенепул, координатор “Преговори по присъединяване към ЕС“, ГД “Политика за съседство и преговори за разширяване“ на Европейската комисия по време на семинара Засилване на устойчивостта срещу корупцията и завладяването на държавата в Югоизточна Европа, 14 юни 2016 г., Брюксел

                               още »

 
   ПРОГРАМИ

Международни
партньорства

Консултантски
услуги

Възможност за
работа

CSD POLICY BRIEFS

     ПУБЛИКАЦИИ