Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
АКТУАЛНО
 
Енергийна сигурност и управление

Управлението на енергийния сектор в България е изправено пред множество проблеми и предизвикателства от технически, правен и институционален характер. Извършените напоследък ревизии в сектор „Енергетика”, свързани с изпълнението на големи инфраструктурни проекти, разкриха сериозни проблеми в държавното управление. още »

Предишни статии »


 
ПРИОРИТЕТИ
  Основни тематични области в дейността на Центъра за изследване на демокрацията през 2014 г.
Дейността на Центъра за изследване на демокрацията през 2014 г. се фокусира върху следните основни тематични области. още »

Предишни приоритети »


 
 
СЪБИТИЯ
 
Научна конференция: Противодействие на сивата икономика и недекларираната заетост
На 4 септември 2014 г. Центърът за изследване на демокрацията и Университетът в Шефийлд ще представят резултати от научно-изследователската си работа в областта на скритата икономика в България, Хърватия и Македония. още »

 
Oбществено-политически форум "Енергийна (не)сигурност в България: национални политики и европейски перспективи"
На 25 юли 2014 г. Центърът за изследване на демокрацията организира oбществено-политически форум на тема "Енергийна (не)сигурност в България: национални политики и европейски перспективи". още »

 
Публична дискусия „Европейският опит в управлението и разпореждането с отнето имущество, придобито от престъпна дейност”
На 11 юли 2014 г. Центърът за изследване на демокрацията организира публична дискусия на тема: „Европейският опит в управлението и разпореждането с отнето имущество, придобито от престъпна дейност“. Целта на дискусията беше да се обсъди състоянието, значението и резултатите от процеса на управление на обезпечените и разпореждане с конфискуваните активи. още »

 
Семинар на инициативата SELDI: Подобряване на управлението в страните от Югоизточна Европа: погледът на гражданското общество и нови публично-частни решения
На 20 юни 2014 г. Центърът за изследване на демокрацията, координатор на инициативата SELDI, в сътрудничество с Турската фондация за икономически и социални изследвания (TESEV) проведе анти-корупционен семинар в Истанбул, Турция. Партньорите на инициативата SELDI представиха предварителните резултати, базирани на приложената в началото на 2014 г. Система за мониторинг на корупцията (СМК), както и националните Доклади за оценка на корупцията. още »

 
     ИЗСЛЕДВАНЕ
 

Профил на конкурентоспособността на българската икономика 2013-2014 г.

                           подробности »

 

 
     CSD В МЕДИИТЕ
 

Стратегията за ограничаване на трансфера на енергийни технологии към Русия е работила и преди, но реалният ефект от подобни санкции идва бавно и може да мине цяло десетилетие преди реално да бъде усетен. Може да се каже, че влиянието на чуждия натиск зависи от руската интерпретация на това, какви ще са негативните последствия за икономиката на страната. На този етап изглежда, че Русия не отчита санкциите като сериозна пречка. Русия е доказала и в миналото, че може да издържи на подобни търговски ограничения, въпреки че в крайна сметка резултатът за страната и нейното икономическо развитие няма да е добър.

Руслан Стефанов: Санкции САЩ-ЕС: Защо те са насочени към руската енергетика утре, а не днес, The Christian Science Monitor, 30 юли 2014 г.

                                  още »

 

 
     ЦИТАТ
 

“Докладът на Центъра за изследване на демокрацията относно управлението на енергийния сектор и енергийната (не)сигурност в България представя дълбочинен анализ на българския енергиен сектор и разкрива някои от основните предизвикателства, пред които е изправена страната в процеса на диверсификация на енергийните източници. Докладът предоставя и полезен инструмент за постигне на обща европейска енергийна политика, основана на конкурентоспособността,  сигурността на енергийните доставки и устойчивостта. Радваме се, че имахме привилегията да сме домакини на една от двете публични дискусии във Вашингтон, по време на които  беше представен последният новаторски доклад под егидата на програмата Глобална Европа на Wilson Center.”

Г-н Кристиян Ф. Остерман, Wilson Center, по време на публичната дискусия "Енергийната сигурност в Черноморския район", Вашингтон, 19 юни 2014 г. 

                                  още »

 
   ПРОГРАМИ

Международни
партньорства

Консултантски
услуги

Възможност за
работа

CSD POLICY BRIEFS

     ПУБЛИКАЦИИ