Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
АКТУАЛНО
 
Завладяване на държавата

През последните години Системата за мониторинг на корупцията на Центъра за изследване на демокрацията показва, че административ- ната корупция в България не намалява. Същото се отнася и за една още по-всеобхватна форма на корупция – завладяването на дър- жавата. Тези две прояви са тясно свързани, тъй като представляват различни аспекти на едно и също явление: корупционно поведение. Масовата административна корупция в страната е показателна не само за нарушения и злоупотреби от страна на държавните служи- тели при взаимодействието им с бизнеса и гражданите. Ситуацията се усложнява от високите нива на политическа корупция – т.е. многобройните корупционни отношения и зависимости, в които са въвлечени висши държавни служители и политици на управленско ниво. още »

Предишни статии »


 
 
СЪБИТИЯ
 
Сивата икономика и недекларираната заетост в Европа: нови тенденции и политики за противодействие
В последните години сивата икономика, считана в миналото за основно предизвикателство, присъщо единствено на по-слабо развитите в икономическо отношение страни, се е превърнала в належащ проблем и за развитите държави. Въпросът остро засяга и България, която се характеризира с най-голям дял на сивата икономика в Европейския съюз. На 2 септември 2016 г. Центърът за изследване на демокрацията в сътрудничество с Университета в Шефилд (Англия) и Института по публични финанси (Хърватия) организира в София международна конференция по програма Мария Кюри, имаща за основна цел да предостави по-добро разбиране относно причините и последиците от сивата икономика и недекларираната заетост, както и да представи новите тенденции и политики за противодействие в сферата. По време на конференцията, събрала водещи представители на академичните среди, държавни служители и политици, стана ясно, че макар и много трудно все пак е възможно скритата икономика да бъде идентифицирана и да й бъде противодействано. още »

 
Разработване и прилагане на унифицирани стандарти за мониторинг на принудителното връщане
Центърът за изследване на демокрацията и сдружение Си Ви Ес – България, с помощта на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз, започват работа по „Разработване и прилагане на унифицирани стандарти за мониторинг на принудителното връщане“. още »

 
Противодействие на прането на пари в България
Прането на пари и престъпленията срещу финансовата система са често свързани с различни предикатни престъпления, най-вече извършвани от организирани престъпни групи (трафик на хора и наркотици, проституция, оръжия, компютърни престъпления и т.н.). За успешно противодействие е необходим системен подход за събиране на финансова информация за дейността на организираните престъпни групи, по-широко прилагане и тълкуване на съществуващата законодателна рамка, както и увеличаване капацитета на отговорните правораздавателни органи. Около това мнение се обединиха участниците в кръгла маса, организирана от Центъра за изследване на демокрацията на 14 юли 2016 г. още »

 
Завладяване на държавата и противодействие на административната и политическата корупция в България
Липсата на устойчиви антикорупционни решения е показателна за наличието на далеч по-съществен проблем – многобройните корупционни отношения и зависимости, в които са въвлечени висши държавни служители и политици на управленско ниво, придобили общественост като завладяване на държавата. Това води до формиране на области със системни проблеми като: злоупотреби с обществени поръчки, механизми на скритата икономика, ДДС и други данъчни измами, блокиране на правоприлагащите институции и на различни институции от контролната система, завладяване на медиите. още »

 
     ИЗСЛЕДВАНЕ
 

Корупционен натиск и участие в корупционни сделки

                       подробности »

 
     CSD В МЕДИИТЕ
 

"Ключови държавни институции са завладени от частни интереси," заяви базираният в София Център за изследване на демокрацията. "Критичните сектори на публичната администрация и съдебната система са станали до такава степен неефективни, че нищо друго освен драстична и основна промяна не би имало въздействие". Центърът заяви, че броят на случаите на корупция, които се обработват от правоприлагащата система и биват наказани е "незначителен в сравнение с мащаба на проблема".

България губи борбата с корупцията, Agence France-Presse, 4 юли 2016 г.

                                  още »

 

 
     ЦИТАТ
 

„Докладът за оценка на корупцията на Центъра за изследване на демокрацията се фокусира върху най-силната форма на корупция в България – това е завладяването на държавата. От няколко години се констатира, че се е случило недопустимото – административната корупция е отстъпила пред система за корупционни отношения, която позволява дългосрочен привилегирован достъп до обществените ресурси за едни и същи фигури“.
         
Г-н Росен Плевнелиев, Президент на Република България по време на дванадесетия обществено-политически форум за противодействие на корупцията: Завладяване на държавата и противодействие на административната и политическата корупция в България, 4 юли 2016 г.

                               още »

 
   ПРОГРАМИ

Международни
партньорства

Консултантски
услуги

Възможност за
работа

CSD POLICY BRIEFS

     ПУБЛИКАЦИИ