Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
АКТУАЛНО
 
Противодействие на радикализация и терористични заплахи

В последното десетилетие противодействието на радикализацията, водеща до прояви на тероризъм, придобива все по-голяма важност за много Европейски държави. Това е въпрос, чиито драматични измерения станаха особено видими с атаките в Париж от 2015 година. Ситуацията в Сирия и Ирак и появата на т. нар. Ислямска Държава доведоха до нови заплахи за сигурността на континента, особено по отношение на Европейските граждани, присъединяващи се към ИД като чуждестранни бойци. още »

Предишни статии »


 
ПРИОРИТЕТИ
  Основни тематични области в дейността на Центъра за изследване на демокрацията през 2015 г.
Дейността на Центъра за изследване на демокрацията през 2015 г. се фокусира върху следните основни тематични области. още »

Предишни приоритети »


 
 
СЪБИТИЯ
 
Публична дискусия: Eфективност на инвестициите на местно ниво в ромски общности
На 21 януари 2016 г. Центърът за изследване на демокрацията проведе публична дискусия на тема „Eфективност на инвестициите на местно ниво в ромски общности” с цел обсъждане възможностите, предизвикателствата и добрите практики при инвестициите на местно ниво в ромски общности, както и начините за повишаване на нивата и ефективността на тези инвестиции. В дискусията взеха участие представители на местната власт, държавната администрация и неправителствени и ромски организации. още »

 
Мониторинг и противодействие на рискове от радикализация
Терористичните атаки в Париж от ноември 2015 поставиха на дневен ред необходимостта от приемането на цялостен подход за борба с радикализацията, водеща до насилие в Европа и целия свят. Те демонстрираха и нуждата от преоценка на ефективността на съществуващите мерки за превенция и противодействие в тази област. още »

 
Семинар: Проблемът с домашното насилие и насилието основано на полов признак в контекста на спазване на правата на човека. Добри практики при подпомагане на жертвите на насилие в Норвегия
Между 2 и 4 декември 2015 г. в София се проведе семинар с представители на заинтересованите страни, организиран от Фондация "Партньори-България" в партньорство с Академия по права на човека – Норвегия и Центъра за изследване на демокрацията. Целта на семинара беше да допринесе за развиването и повишаването на знанията и опита на професионалистите, работещи в областта, по отношение на ситуацията с домашното насилие и насилието основано на пола. още »

 
Кръгла маса: Повишаване ефективността на публичните инвестиции в ромски общности с участие на представители на местната власт в област Стара Загора
На 4 декември 2015 г. се проведе кръгла маса с представители на местната власт в област Стара Загора, организирана от сдружение Свят без граници в партньорство с Центъра за изследване на демокрацията. Целта на дискусията беше да се представи изследването за ефектите от публични инвестиции в ромските общности и да се дискутират начините за повишаване на нивата и ефективността на тези инвестиции на местно ниво. още »

 
     ИЗСЛЕДВАНЕ
 

Профил на конкурентоспособността на българската икономика за периода 2014-2015 г.

                       подробности »

 
     CSD В МЕДИИТЕ
 

В своя годишен доклад Центърът за изследване на демокрацията посочва рекордно високи нива на корупция - 29,3% от възрастното население (1,9 милиона граждани) докладват, че са се сблъсквали с корупционни практики при взаимодействие с правителството. Тази цифра е в рязък контраст с резултатите, които правоприлагащите органи отчитат.

Държавен департамент на САЩ, Национален доклад за правата на човека 2014 - България, 25 юни 2015 г.

                                  още »

 

 
     ЦИТАТ
 

"Жените могат да играят важна роля както по отношение на превенцията, така и по отношение на дерадикализацията. Тяхното участие трябва да стане компонент от бъдещи интервенции в тези две области. Същевременно не трябва да се подценява ролята на жените в процесите на радикализация. Въпреки, че се провеждат изследвания в тази област, официалните политики все още не адресират този аспект на радикализацията".

Г-жа Инес фон Бер, старши анализатор в РАНД Европа по време на кръгла маса „Радикализация в югоизточна и централна Европа: Мониторинг и противодействие на ключови тенденции и рискове“, 8 декември 2015 г.

                                  още »

 
   ПРОГРАМИ

Международни
партньорства

Консултантски
услуги

Възможност за
работа

CSD POLICY BRIEFS

     ПУБЛИКАЦИИ