Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
АКТУАЛНО
 
Противодействие на радикализация и терористични заплахи

В последното десетилетие противодействието на радикализацията, водеща до прояви на тероризъм, придобива все по-голяма важност за много Европейски държави. Това е въпрос, чиито драматични измерения станаха особено видими с атаките в Париж от 2015 година. Ситуацията в Сирия и Ирак и появата на т. нар. Ислямска Държава доведоха до нови заплахи за сигурността на континента, особено по отношение на Европейските граждани, присъединяващи се към ИД като чуждестранни бойци. още »

Предишни статии »


 
 
СЪБИТИЯ
 
Международната конкурентоспособност на България 2017 г.
Според Годишника на световната конкурентоспособност 2017 на Института за развитие на управлението (IMD, Швейцария) българската икономика, теглена от ЕС, продължава бавно да излиза от стагнацията. Българските политици и бизнес мениджъри не са успели да подобрят конкурентоспособността на страната за 10-те години членство в ЕС. още »

 
Идентифициране, оценка на нуждите и насочване на пострадалите от престъпления в ЕС и в България – правни и социални измерения
Социалните служби изпитват сериозни затруднения при идентификацията, индивидуалната оценка на нуждите и насочването на пострадалите от престъпления заради неясноти и празноти в законодателството, заради които функциите им не са цялостно дефинирани. До това заключение достигнаха участниците в обучителния семинар „Идентифициране, оценка на нуждите и насочване на пострадалите от престъпления в ЕС и в България – правни и социални измерения“, организиран от Центъра за изследване на демокрацията. още »

 
Пострадалите от престъпления в правото на ЕС и в националния правен ред – идентифициране, оценка на нуждите и насочване
Работата по идентификация, индивидуална оценка на нуждите и насочване на пострадалите от престъпления е затруднена от липсата на ресурси, специализирани служители в институциите, както и подходящи обучения. До това заключение достигнаха участниците в обучителния семинар „Пострадалите от престъпления в правото на ЕС и в националния правен ред – идентифициране, оценка на нуждите и насочване“. още »

 
Независимо наблюдение на принудителното връщане: стандарти за наблюдение в България
В контекста на засиления миграционен натиск към Европа от последните години, Европейският съюз все по-активно търси решения за справяне с предизвикателствата, пред които е изправен. В Европейската стратегия по миграция от май 2015 г. се поставя акцент върху засилване ефективността на системата за връщане чрез приемането на Наръчник за връщането с цел уеднаквяване на практиките за връщане във всички държави членки и развиването на по-солидни партньорства с трети държави в областта на реадмисията. още »

 
     ИЗСЛЕДВАНЕ
 

Международната конкурентоспособност на България 2017 г.

                       подробности »

 
     CSD В МЕДИИТЕ
 

Огнян Шентов, председател на базирания в София Център за изследване на демокрацията, заяви: "Традиционно про-руските Обединени патриоти са нов елемент в правителството, но те представляват същите неформални мрежи, които завладяха българската държава през последните десетилетия. Тази администрация се очаква да бъде стабилна, но няма да има капацитет за осъществяване на реална реформа".

Борисов се обедини с крайно десни партии, за да управлява България, Financial Times, 4 май 2017 г.

 

 
     ЦИТАТ
 

Според Центъра за изследване на демокрацията в страната съществува "върховенство на  корупцията". В доклад от юли 2016 г. Центърът оценява, че повече от 22% от населението е засегнато от корупция, но са повдигнати обвинения само в 0,01% от всички случаи. Центърът стига до заключението, че корупцията е станала системна, функционира като допълнителен данък върху обществените услуги и държавните институции на практика са приватизирани от техните служители.

Държавен департамент на САЩ, Доклад за правата на човека 2016: България, 4 март 2017 г.

                               още »

 
   ПРОГРАМИ

Международни
партньорства

Консултантски
услуги

Възможност за
работа

CSD POLICY BRIEFS

     ПУБЛИКАЦИИ
   
 
pornload.cc