Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
АКТУАЛНО
 
Завладяване на държавата

През последните години Системата за мониторинг на корупцията на Центъра за изследване на демокрацията показва, че административ- ната корупция в България не намалява. Същото се отнася и за една още по-всеобхватна форма на корупция – завладяването на дър- жавата. Тези две прояви са тясно свързани, тъй като представляват различни аспекти на едно и също явление: корупционно поведение. Масовата административна корупция в страната е показателна не само за нарушения и злоупотреби от страна на държавните служи- тели при взаимодействието им с бизнеса и гражданите. Ситуацията се усложнява от високите нива на политическа корупция – т.е. многобройните корупционни отношения и зависимости, в които са въвлечени висши държавни служители и политици на управленско ниво. още »

Предишни статии »


 
 
СЪБИТИЯ
 
Противодействие на корупцията и завладяването на държавата в Югоизточна Европа
През последните десет години характеристиките и проявленията на корупцията и мерките за борба с нея в Югоизточна Европа се промениха. Политическата корупция замени дребните подкупи, предизвиквайки сериозни социални и икономически щети като по този начин тя се превърна в основен национален и международен приоритет. Акцентът на политиките се премести от хармонизиране на националното законодателство с международните стандарти към неговото изпълнение. През 2012 г. Европейската комисия прие нов подход за разширяване, който постави върховенството на закона, борбата с корупцията и съдебната реформа в основата на процеса. За да отговори на новите приоритети на политиката на ЕС, инициативата SELDI и Македонската платформа за борба с корупцията разработиха и приложиха на практика нови механизми за гражданско наблюдение и борба с корупцията. още »

 
Национално изследване на домашното насилие и насилието, основано на пола и изработване на Модел за подкрепа на жертвите на насилие
България е сред тази половина страни-членки на ЕС, в които не се събира статистическа информация за отношението между жертва и извършител, като по този начин прави невъзможна оценката на дела на домашното насилие сред престъпленията срещу личността. Домашното насилие все още не се квалифицира като криминално деяние и не е включено в Наказателния кодекс – и съответно, и в статистическите данни, предоставяни от полицията и Националния статистически институт. В описания контекст в страната, нуждата от системно изследване на разпространението, формите, уязвимите групи, непосрещнатите нужди на жертвите и възможностите за по-нататъшно стабилно подобрение на тяхната ситуация е извън всякакво съмнение. още »

 
Сивата икономика и недекларираната заетост в Европа: нови тенденции и политики за противодействие
В последните години сивата икономика, считана в миналото за основно предизвикателство, присъщо единствено на по-слабо развитите в икономическо отношение страни, се е превърнала в належащ проблем и за развитите държави. Въпросът остро засяга и България, която се характеризира с най-голям дял на сивата икономика в Европейския съюз. Центърът за изследване на демокрацията в сътрудничество с Университета в Шефилд (Англия) и Института по публични финанси (Хърватия) организира в София международна конференция по програма Мария Кюри, имаща за основна цел да предостави по-добро разбиране относно причините и последиците от сивата икономика и недекларираната заетост, както и да представи новите тенденции и политики за противодействие в сферата. По време на конференцията, събрала водещи представители на академичните среди, държавни служители и политици, стана ясно, че макар и много трудно все пак е възможно скритата икономика да бъде идентифицирана и да й бъде противодействано. още »

 
Разработване и прилагане на унифицирани стандарти за мониторинг на принудителното връщане
Центърът за изследване на демокрацията и сдружение Си Ви Ес – България, с помощта на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз, започват работа по „Разработване и прилагане на унифицирани стандарти за мониторинг на принудителното връщане“. още »

 
     ИЗСЛЕДВАНЕ
 

Корупционен натиск и участие в корупционни сделки

                       подробности »

 
     CSD В МЕДИИТЕ
 

"Ключови държавни институции са завладени от частни интереси," заяви базираният в София Център за изследване на демокрацията. "Критичните сектори на публичната администрация и съдебната система са станали до такава степен неефективни, че нищо друго освен драстична и основна промяна не би имало въздействие". Центърът заяви, че броят на случаите на корупция, които се обработват от правоприлагащата система и биват наказани е "незначителен в сравнение с мащаба на проблема".

България губи борбата с корупцията, Agence France-Presse, 4 юли 2016 г.

                                  още »

 

 
     ЦИТАТ
 

"Цената на свободата е вечната бдителност. Мисля, че тази концепция е особено вярна, когато става въпрос за борбата с корупцията. Не можем да позволим на корупцията да функционира безнаказано и да се превърне в заместител на върховенството на закона, тъй като в крайна сметка ще унищожи основата, върху която е изградена демокрацията."

Г-н Александър А. Арвизу, заместник-помощник секретар, Бюро по международни въпроси, свързани с противодействието на наркотиците и правоприлагането по време на регионален обществено-политически форум на инициативата SELDI: Противодействие на корупцията и завладяването на държавата в Югоизточна Европа, 29-30 септември 2016 г., Скопие 

                               още »

 
   ПРОГРАМИ

Международни
партньорства

Консултантски
услуги

Възможност за
работа

CSD POLICY BRIEFS

     ПУБЛИКАЦИИ