Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
АКТУАЛНО
 
Финансиране на организираната престъпност

Финансирането на организираната престъпност е характерно за всички криминални пазари, въпреки че рядко попада в полезрението на правоохранителните институции. Достъпът до финансиране е важна бариера за криминалните актьори, които се стремят да навлязат или разширят дейностите си на даден престъпен пазар. По-доброто познаване на източниците и механизмите на финансиране на криминалните пазари дава възможност за намиране на по-интелигентни и ефективни подходи за разследване и превенция на организираната престъпност. още »

Предишни статии »


 
ПРИОРИТЕТИ
  Основни тематични области в дейността на Центъра за изследване на демокрацията през 2015 г.
Дейността на Центъра за изследване на демокрацията през 2015 г. се фокусира върху следните основни тематични области. още »

Предишни приоритети »


 
 
СЪБИТИЯ
 
Антикорупционната кампания в Китай
Корупцията продължава да бъде един от най-наболелите проблеми в съвременен Китай, разглеждан от държавното ръководство като основна заплаха за общественото и икономическо развитие на страната. На 25 юни 2015 г. на посещение в Центъра за изследване на демокрацията бе делегация на Центъра за съвременни световни изследвания (CCCWS), в рамките на което бяха обсъдени настоящите мащабни и комплексни усилия на Китай за противодействие на корупцията и постигнатите досега резултати. още »

 
Подобряване на механизмите за идентификация и подкрепа и избягване на стигматизацията на трафик на деца сред уязвимите ромски общности
Трафикът на деца и трите форми на експлоатация, на които най-често те стават жертва (просия, джебчийство и сексуалната експлоатация на момчетата) остават извън фокуса както на политиките, така и на научните изследвания. Освен това, въпреки че ромите са основни жертви на всички форми на трафик, налице е липса на разбиране на множество уязвими фактори, които ги засягат, а те са допълнително изолирани и стигматизирани. още »

 
Антикорупционен мониторинг: нов инструмент за оценка на антикорупционни политики
За антикорупционните експерти е ясно, че основен приоритет сега е практическото прилагане на антикорупционните политики. Въпреки това все още не са разработени модерни инструменти за мониторинг на това прилагане. Антикорупционните политики и методите за измерване на тяхната ефективност продължават да се определят предимно на национално равнище, без акцент върху специфичните участници и обстоятелства. За да се постигне ефективност, усилията трябва да се съсредоточат върху най-подходящото ниво - отделните публични институции. още »

 
Програма за ускорен икономически растеж и подобряване на конкурентоспособността на България
На 10 юни 2015 г. Минно-геоложката камара (БМГК) представи модел за успешно национално планиране и увеличаване конкурентоспособността на България. На пресконференцията бяха представени два анализа на конкурентоспособността на българската икономика, разработени от Центъра за икономическо развитие и Центъра за изследване на демокрацията. още »

 
     ИЗСЛЕДВАНЕ
 

Профил на конкурентоспособността на българската икономика за периода 2014-2015 г.

                       подробности »

 
     CSD В МЕДИИТЕ
 

В своя годишен доклад Центърът за изследване на демокрацията посочва рекордно високи нива на корупция - 29,3% от възрастното население (1,9 милиона граждани) докладват, че са се сблъсквали с корупционни практики при взаимодействие с правителството. Тази цифра е в рязък контраст с резултатите, които правоприлагащите органи отчитат.

Държавен департамент на САЩ, Национален доклад за правата на човека 2014 - България, 25 юни 2015 г.

                                  още »

 

 
     ЦИТАТ
 

"Работата на неправителствените организации и изследователски институции в областта на борбата с организираната престъпност и корупцията е ключова за формулирането на обосновани и практически ориентирани политики. Развитието на инструменти като Системата за мониторинг на антикорупционните политики (СМАК), които оценяват ефективността на политиките, са изключително важни в тази насока".

Г-жа Анабела Гаго, Ръководител на отдел "Организирана престъпност", Главна дирекция "Миграция и вътрешни работи", Европейска комисия на форума "Мониторинг на прилагането на антикорупционните политики", 12 юни 2015

                                  още »

 
   ПРОГРАМИ

Международни
партньорства

Консултантски
услуги

Възможност за
работа

CSD POLICY BRIEFS

     ПУБЛИКАЦИИ