ЦИД >> Програма Сигурност >> Сигурност >> Кръгла маса по въпросите на сигурноста

   
 

Кръгли маси по въпросите на сигурността

Кръгла маса: Стратегия за национална сигурност на Република България – 30 June 2010


   Програма Сигурност
   Теми
   изследвания