ЦЦИД >> Програма СигурностНачало >> Сигурност >> Конференция по въпросите на сигурноста

   
 

Конференции по въпросите на сигурността

Кръгла маса: Стратегия за национална сигурност на Република България – 30 June 2010

Семинар: Националните приоритети за сигурността и опциите пред САЩ – February 18, 2008

Четвърта международна конференция по сигурността: Трансформацията на НАТО – новите граници на сигурността – 28-29 April 2006

Трета международна конференция по сигурността: Рисковете за сигурността и трансформацията - евро-атлантически и регионални перспективи – 19-20 November 2005

Международна конференция: Перспективите за членство в ЕС и сигурността в Югоизточна Европа: скрита икономика, трансгранична престъпност и развитие – 28-29 October 2005

Семинар за новите стратегии за сигурност в Югоизточна Европа – 13-14 October 2005

Втора годишна международна конференция "НАТО, Европейският съюз и новите рискове: перспективата на Югоизточна Европа" - 29-30 october 2004

Противодействие на новите предизвикателства пред сигурността: опитът на Норвегия и България – 23 June 2004

Бъдещето на сигурността в Европа: значението на разширяването на ЕС и НАТО - November 4, 2003

Към общ дневен ред на сигурността в Югоизточна Европа - нови подходи и споделени отговорности - September 5-6, 2003


   Програма Сигурност
   Теми
   изследвания