ЦИД >> Програма Сигурност >> Престъпност и полиция >> Полиция

   
 

Полиция

Изследванията, свързани с общия брой престъпления и действията от страна на полицията, са една от ключовите дейности на Центъра за изследване на демокрацията от 1997 г. насам, когато работи съвместно със Службата на ООН за борба с престъпността и разпространението на наркотици по реализирането на Международното виктимизационно изследването на престъпността. Оттогава заедно с дъщерното си дружество „Витоша Рисърч”, агенция за социологически изследвания, се провежда ежегодно изследване за жертвите на престъпления, които са както отделни физически лица, така и частни компании. От 2005 г. от името на Министерството на вътрешните работи, се провежда ежегодно Национално изследване на престъпността (НИП). Между 2004 и 2008 г., със съдействието на Институт „Отворено общество” в Ню Йорк и Европейския съюз, се реализират редица изследвания, свързани с провеждането на полицейски проверки и използването на етнически профил. Научните статии на експертите от Центъра се публикуват в международни специализирани издания. С редовното си участие във водещи телевизионни и радио станции, както и чрез публикации в ежедневни и седмични печатни издания, те участват активно в публичния диалог при обсъждането на политики за борба с организираната престъпност.

 

Полицията в модерното общество: необходимата реформа в България – 2009   Програма Сигурност
   Теми
   изследвани области