ЦИД >> Програма Сигурност >> Престъпност и полиция >> Въоръжени престъпления

   
 

Въоръжени престъпления

Този вид престъпления бяха особено често явление в страната и на полуострова
(предимно в Западните Балкани) в условията на възникналия след края на комунизма вакуум на сигурност и защитеност на гражданите. С тях се свързват проявите на организираната престъпност през първоначалния период на прехода, когато правоприлагащите органи бяха в отстъпление и „улицата” до голяма степен бе под контрола на организираните банди. В Западните Балкани поредицата от етнически конфликти след разпадането на югославската федерацията доведоха до широкото разпространение на оръжие и до бум на организираната престъпност. Тези негативни тенденции се развиваха в условията на наследените традиции на притежание и използване на огнестрелно оръжие за гарантиране личната и семейната сигурност. Върху тях се фокусира анализът на Центъра за изследване на демокрацията "The rifle has the devil inside", “Gun Culture in South East Europe”, в който са проучени културните вярвания и практики, които влияят върху притежанието и употребата на оръжие в югоизточна Европа, и как тези фактори биха могли да повлияят на контрола върху малките оръжия. Друга публикация по темата е „Малки оръжия и леко въоръжение в България”, която обобщава изследването от 2004 г., проведено от ЦИД и британската неправителствена организация “Сейфъруърлд”, относно разпространението на това оръжие в страната, въздействието, което оказва върху различните общности и държавата като цяло, обществените нагласи и капацитета на държавните институции за осъществяване на контрол върху разпространението и незаконната употреба на тези най-масови оръжия.

Малки оръжия и леко въоръжение в България

 

 


   Програма Сигурност
   Теми
   изследвани области