ЦИД >> Програма Сигурност >> Престъпност и полиция >> Етнически профили при полицейски проверки

   
 

Етнически профили при полицейски проверки

Противодействието на престъпността е един от приоритетите на българската
политика в условията на прехода и важен критерий за успешно членство на страната в Европейския съюз. Усилията за гарантиране сигурността и защитеността на държавата и нейните граждани се осъществяват успоредно с комплекса от реформи и политики, насочени към утвърждаване правата на човека и равнопоставеността между различните етно-религиозни общности в България. Тези две направления в европейското развитие на страната получават специфичен фокус в дейността на правозащитните органи и по- конкретно на полицията. В този контекст Центърът за изследване на демокрацията, в партньорство с Министерството на вътрешните работи и Института „Отворено общество” извърши проучване на тема „Полицейски проверки и използване на етническо профилиране”, обхванало България, Унгария и Испания. Компаративният анализ на социологическите данни позволява да бъдат сравнявани действията на полицейските органи във визираните държави с оглед открояването на добри практики в тази политически чувствителна област на прилагането на закона.

 

Стратегии за ефективно провеждане на полицейски проверки и обиски /Проектът STEPSS– 2009 (само на англ.)


Полицейски проверки и използване на етнически профили в България– 2006


   Програма Сигурност
   Теми
   изследвани области