ЦИД >> Програма Сигурност >> Престъпност и полиция >> Държавно-обществена консултативна комисия

   
 

Държавно-обществената консултативна комисия

Държавно-обществената консултативна комисията по въпросите на превенция на престъпността е създадена 16 юни 2005 г. по съвместна инициатива на Центъра за изследване на демокрацията и Министерството на вътрешните работи. Комисията представялва публично-частно партньорство, което обединява усилията на правоохранителните органи, министерствата, частния сектор и гражданското общество в борбата с престъпността. Тя подпомага инициативи, насочени към намаляване на въздействието на престъпността върху обществото и сигурността на гражданите чрез осъществяване на по-добра координация на действията на всички заинтересовани страни, както и чрез разработването на нови инициативи за превенция и информираност. Националното изследване на престъпността е основният инструмент на Комисията за мониторинг на криминогенната ситуация в България. >> още

Заседание на Държавно-обществената консултативна комисия по въпросите на превенцията на престъпността – 28 септември 2007

Публично заседание на Държавно-обществената консултативна комисия по въпросите на превенцията на престъпността – 25 June 2007

Първо заседание на Комисията за превенция на престъпността – 13 декември 2005


   Програма Сигурност
   Теми
   изследвани области