ЦИД >> Програма Сигурност >> Организирана престъпност >> Пазари на организираната престъпност

   
 

Пазари на организираната престъпност

От 1998 г. Центърът за изследване на демокрацията провежда редица изследвания за пазарите и дейностите на организираната престъпност. Тази страница дава бърз достъп до тематични събития и публикации, включително публикации в научни списания и книги, написани от експерите на Европейската програма. Допълнителни публикации, свързани с проблемите на наказателното право могат да бъдат намерени на страницата на Правната програма на Центъра.

Трафик на наркотици

Контрабанда на потребителски стоки

Трафик на хора

Нелегален пазар на произведения на изкуството

Нелегална търговия на оръжие

Рекет и изнудване

Пазар на крадени автомобили

Измами с ДДС

Контрабанда на цигари

Киберпрестъпления


   Програма Сигурност
   Теми
   изследвания