ЦИД >> Програма Сигурност >> Организирана престъпност >> История на организираната престъпност

   
 

История на организираната престъпност

Развитието на организирана престъпност в периода след 1989 г. съпътства прехода към плурализъм и пазарно стопанство. Организираната престъпност е резултат от всички неуспехи и проблемите по пътя към утвърждаването на представителна демокрация, свободна конкуренция и върховенство на закона. През изтеклите две десетилетия се наблюдава връзка между два паралелни свята: От една страна, големите политически
и икономически кризи пораждат бурен ръст на организираната престъпност и сивата икономика и обратното. А при по-бърза интеграция в европейското пространство и по-добри условия за легитимен бизнес, се намалява въздействието от страна на организираната престъпност. Трите исторически фактора, оказали въздействие върху развитието на организираната престъпност в България са обект на изследване от
Центъра и включват:
 • Овладяване от организираната престъпност от началото на 90-те години на голяма част от охранителните функции в държавата чрез привличането на десетки хиляди останали без работа бивши служители на МВР, бивши военни и спортисти
 • Въздействие на ембаргото в Югославия върху разработването на контрабандни
канали на Балканите
 • Приватизация на държавни активи.

 

Партньори в престъпността: рисковете от симбиозата между сектора за сигурност и организираната престъпност в Югоизточна Европа - 2004

Private Actors and Security Governance-(en)

Private Actors and Security Governance-Bulgaria's Private Security Industry-(en)


   Програма Сигурност
   Теми
   изследвания