ЦИД >> Програма Сигурност  >> Престъпност и полиция >> Публикации

 

Публикации

CSD Brief No 21: Разследването на прането на пари: институционален подход
Настоящият анализ раглежда проблема с организираната престъпност, корупцията и прането на пари в България. Според авторите въпреки редицата законодателни инициативи и непрекъснато нарастващия брой внесени от прокуратурата обвинителни актoве за изпиране на пари в съда през последното десетилетие, наказателното преследване на прането на пари в България остава символично. още »
 
Конвенционалната престъпност в България: равнища и тенденции
Конвенционалната престъпност съставя основния масив на престъпленията, а нейното равнище и тенденции определят състоянието и промените в общата криминогенна обстановка в страната. От друга страна, необходимостта от повишаване ефективността на правозащитните органи в борбата срещу престъпността като цяло се превърна в един от най-наболелите приоритети след влизането на България в Европейския съюз. още »
 
Полицията в модерното общество: необходимата реформа в България
Проблемът за сигурността и обществения ред е ключов за развитието на обществото и неговия просперитет. Равнището на сигурност в държавата е важна предпоставка за количеството и качеството на привличаните инвестиции в икономиката. още »
 
Полицейски проверки и използване на етнически профили в България
Докладът “Полицейски проверки и използване на етнически профили в България” е резултат от изследване на полицейските проверки, проведено между юни и декември 2005 г. от Центъра за изследване на демокрацията и агенция “Витоша рисърч” с подкрепата на Правната инициатива на Институт “Отворено общество”. Фокус на настоящия анализ са полицейските проверки на лица от ромски произход. още »
 
Тенденции на престъпността в България 2000 - 2005
С доклада “Тенденции на престъпността в България 2000 – 2005” за втора поредна година Центърът за изследване на демокрацията представя данни за конвенционалната престъпност от алтернативен източник – изследванията на жертвите на престъпност, т.нар. виктимизационни изследвания, и ги съпоставя с данните от полицейската статистика, като същевременно се търси сравнимост с данни от други европейски страни. още »
 
Тенденции на престъпността в България: полицейска статистика и виктимизационни изследвания
Докладът цели да представи един по-различен поглед и независима оценка на състоянието на престъпността през периода 2001 – 2004 г. чрез провеждането на виктимизационно изследване – представително национално изследване на жертвите на престъпления. още »
 
Партньори в престъпността: рисковете от симбиозата между сектора за сигурност и организираната престъпност в Югоизточна Европа
Анализът е принос към осъзнаването на сериозността на рисковете от корупционна симбиоза в сектора за сигурност в България и Западните Балкани и наложителността от предприемане на мерки за нейното предотвратяване и неутрализиране. още »
 

1 | 2
 
   
pornload.cc