ЦИД >> Програма Сигурност >> Организирана престъпност >> Публикации

 

Публикации

Инжекционно употребяващи наркотици в България
Въпреки епидемиологичните темпове, с които нараства употребата на психо-активни вещества след 1990 г., обществото продължава да знае твърде малко за употребяващите и злоупотребяващите с наркотици, както и за рисковете свързани с тях. още »
 
Хероиновите потребители една година след отпадането на “личната доза”
Докладът показва мястото на хероиновата употреба в България като схематично излага характеристиките на наркопотреблението в страната. Също така проследява последиците премахването на член 354а, ал. 3 от Наказателния кодекс. Тази промяна доби обществена популярност под името “закон за еднократната доза”. още »
 
Транспорт, контрабанда и организирана престъпност
Това е първото за България изследване, което анализира участието на фирми от транспортния сектор в контрабандни практики. още »
 
Партньори в престъпността: рисковете от симбиозата между сектора за сигурност и организираната престъпност в Югоизточна Европа
Анализът е принос към осъзнаването на сериозността на рисковете от корупционна симбиоза в сектора за сигурност в България и Западните Балкани и наложителността от предприемане на мерки за нейното предотвратяване и неутрализиране. още »
 
Пазарът на наркотици в България
Анализът проследява генезиса и структурата на разпространението на наркотици в България с цел да се направи оценка на реалните рискове, пред които е изправена страната през последните години вследствие на наркоепидемията в края на 90-те години на ХХ век и превръщането на наркоразпространението в един от основните механизми за създаване на организирана престъпност. още »
 
Корупция, контрабанда и институционална реформа
Настоящата разработка обобщава проучванията и дискусиите на експертна група по контрабанда и корупиця в рамките на антикорупционната инициатива Коалиция 2000. още »
 
Контрабандните канали в Югоизточна Европа
Монографията анализира и разглежда връзката между конфликтите в бивша Югославия и нарастването на транс-граничната престъпност в региона като цяло. Отделено е и специално внимание на произтичащата от това корупция. още »
 
Корупция и контрабанда: мониторинг и превенция
Това е второ, преработено издание със същото заглавие, публикувано от Центъра за изследване на демокрацията, като част от серията "Анализи". То бе разпространено сред участниците в Регионалната координационна среща на Спомагателна маса по въпросите на правото и вътрешните работи към Кръгла маса ІІІ на Пакта за стабилност, която се състоя в София на 3 октомври 2000 г. още »
 
Корупция и контрабанда: мониторинг и превенция
“Корупция и контрабанда: мониторинг и превенция” е първият аналитичен текст на Експертната група по корупция и контрабанда в рамките на Коалиция 2000. още »
 

1 | 2 | 3 | 4
 
   
pornload.cc