ЦИД >> Програма Сигурност >> Сигурност >> Събития

 

Събития

Евроатлантическата интеграция в Югоизточна Европа: ролята на НАТО и на Партньорството за мир за реформите в областта на отбраната и сигурността
На 24 и 25 ноември 2003 г. Центърът за изследване на демокрацията съвместно с Министерството на външните работи и Министерството на отбраната на България организираха семинар, който имаше за цел да допринесе за реформите в отбраната и сектора за сигурност на Сърбия и Черна гора чрез обмяната на опит между държавни служители, парламентаристи и представители на неправителствения сектор от Сърбия и Черна гора и България. още »
 
Бъдещето на сигурността в Европа: значението на разширяването на ЕС и НАТО
На 4 ноември 2003 г. Центърът за изследване на демокрацията организира кръгла маса по въпросите на сигурността в Европа с участието на Джон Мроз, президент на института EastWest. Г-н Мроз постави акцент върху въпроса за различното възприемане на заплахите за сигурността, което според него има особено важно значение при формиране на съвременната външната политика. още »
 
Подписване на меморандум за сътрудничество с Министерството на отбраната
На 16 октомври 2003 г. на официална церемония в Министерството на отбраната беше подписан меморандум за сътрудничество между Центъра за изследване на демокрацията и МО. още »
 
Брифинг по проблемите на антикорупцията в България с представители на Кралския колеж за отбранителни изследвания, Великобритания
На 2 октомври, 2003 г. експерти на Центъра за изследване на демокрацията взеха участие в брифинг по проблемите на антикорупцията с представители на Кралския колеж за отбранителни изследвания във Великобритания. Основните теми на дискусията бяха противодействието на корупцията в България, организираната престъпност, превенцията на корупцията в силите за сигурност, контрабандните канали в Югоизточна Европа и публично-частно партньорство за противодействие на корупцията, основани на опита на Центъра в тези области. още »
 
Към общ дневен ред на сигурността в Югоизточна Европа - нови подходи и споделени отговорности
Целта на конференцията, проведена на 5 и 6 септември, 2003 г., беше да допринесе към дебата за предизвикателствата пред сигурността в Югоизточна Европа и ролята на страните в региона, НАТО и Европейския съюз за преодоляването на тези проблеми. още »
 
Политиката на САЩ към България след 11 септември - задълбочаващо се партньорство
Г-н Родерик Мур, заместник ръководител на дипломатическата мисия на САЩ в София, представи гледната точка на правителството на САЩ по отношение на развитието на партньорството между двете страни по време на лекция във Военната академия на 27 юни 2003 г. още »
 
Институционална реформа и корупция в силите за сигурност и държавната администрация: опитът на Норвегия
На 19 юни 2003 г. в Центъра за изследване на демокрацията се проведе дискусия, в която висши служители от норвежката полиция представиха опита си в борбата с корупцията. Дискусията е част от поредица инициативи, насочени към обмяна на опит между норвежки и български институции с цел изграждане на капацитет в силите за сигурност в страната за противодействие на корупцията. още »
 
Институционални аспекти на вътрешната сигурност: европейското измерение
На 16 юни, 2003 г. в Центъра за изследване на демокрацията се проведе кръгла маса с участието на директора на Европол Юрген Сторбек. Дискусията е продължение на дебата за необходимостта от реформа в сектора за сигурност и за влиянието на транс-граничната организирана престъпност върху корупцията в органите за сигурност. още »
 
Дискусия: Постижения и предизвикателства при контрола върху износа на оръжие и борба с разпространението на оръжие
На 14 май 2003 г. в хотел “Шератон” се проведе кръгла маса, на която беше обсъден прогресът на страната за засилване на контрола върху износа на оръжие и приемането на национална Програма за действие, в която ще бъдат включени допълнителни мерки за ефективно прилагане на контрола върху износа и разпространението на малки оръжия. още »
 
Корупция, организирана престъпност и реформата на сектора за сигурност в България
На 24 април 2003 г. в Центъра за изследване на демокрацията се проведе кръгла маса, на която бяха обсъдени новите рискове за сигурността и състоянието на сектора за сигурност в България. още »
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5
 
   
pornload.cc