ЦИД » Икономическа програма » Енергийна сигурност » Публикации

 

 

Публикации

[ 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1998 | 1999 | 1998 ]
Медийна записка: Зелена енергетика в България?
Пред енергийния сектор на България все още стоят редица предизвикателства свързани с управление на сектора и енергийната сигурност - теми които в последните години заемат челните страници на водещите медии в страната с журналистически истории и анализи за измамите, непотизма и политическата корупция в сектора. Стремежът за реформиране на управленските практики в сектора и развитието на конкурентни пазари нарастна силно през последните години но на фона на намаляващите ресурси и увеличаващ се натиск от различни лобистки групи. още »
 
CSD Policy Brief No 25: Екологични измерения на устойчивото развитие на енергетиката в Европа
Основната цел на това изследване е да направи преглед и да анализира развитието на регулациите на равнище ЕС, определящи насоките за националното законодателство и политиките по предизвикателствата пред устойчивото развитие и преди всичко на политиките по околната среда и в най-важната икономическа област – енергетиката. още »
 
Енергийният сектор на България: основни проблеми в управлението
Докладът анализира основните проблеми в управлението на българския енергиен сектор и често срещаните престъпления в енергетиката. Той прави преглед на Стратегия 2020 и представя един препоръчителен подход за управление. още »
 
Коментар на проекта на енергийна стратегия на България 2020
Енергийната стратегия на България е рамковият документ, който очертава визията, политиките и приоритетите за развитие на сектора и поставя основните параметри за промени в законодателната среда и за вземане на решения по ключови инвестиционни проекти. За разлика от предишни проекти на стратегията, където не политиките, а големите проекти заемаха централно място, сегашната стратегия поставя на фокус визията и целите. още »
 
CSD Brief No 23: Енергийната ефективност в България: към пазарен подход и прозрачност
В редица класации България се оценява като най-енергийно интензивната икономика в Европейския съюз. През 2007 г. страната използва повече от един тон нефтен еквивалент, за да произведе 1 000 евро брутен вътрешен продукт. Въпреки това България бележи подобрение в енергийната си ефективност с около 50% за периода от 1996 г. насам, което прави около 5% годишно. още »
 
CSD Brief No 22: Енергийният сектор на България
Настоящият анализ описва основните предизвикателства и състояние на енергийния сектор в България. Енергийните пазари на България остават силно монополизирани на всички равнища. Цените се регулират на база референтни стойности или формули, което е признак на твърде ниските равнища на конкуренция в енергийния сектор. още »
 
Медийна записка: Разкритията в енергетиката: преоткриване на топлата вода?
През първите две седмици на месец април 2010 г. правителството и медиите оповестиха данни за злоупотреби и нередности в българската енергетика и идеи за преструктуриране на сектора, които потвърдиха съществуващите сериозни проблеми в него. Направените констатации не са новост. Още през 2006 – 2007 г., при предходната публична криза довела до оставка на енергийния министър, Центърът за изследване на демокрацията публикува подробен анализ на най-често срещаните лоши управленски практики в енергетиката. Изводите и препоръчаните стъпки, важат с пълна сила и днес. още »