ЦИД>>Програма Сигурност>>OЗОП >>Източници>>САЩ

   
 

САЩ

 

„Национална оценка на заплахите от организираната престъпност в САЩ (2009 г.)”

В документа се анализират заплахите за САЩ от престъпните банди. Оценката е изготвена съвместно от Националния център за разузнаване дейността на организираната престъпност и Националния разузнавателен център за наркотиците. Тя се основава на информацията от федералните, щатските и местните правоприлагащи органи, допълнена с данни от открити източници. Използваните в доклада информация и данни са събрани към септември 2008 г. В български превод са представени уводните бележки, методологията и основните изводи. 

 Пълен текст на доклада на английски: National Gang Threat Assessment 2009

 


   Програма Сигурност
   ТЕМИ
   ОЗОП
   Източници

   Партньори по проекта

С подкрепата на Програма Превенция и борба с престъпността на Европейския съюз

 
pornload.cc