ЦИД >> Програма Сигурност >> ОЗОП >> За ОЗОП

   
 

Оценка на заплахите от организираната престъпност (ОЗОП)

Оценката на заплахите от организираната престъпност (ОЗОП) в България цели въвеждането на европейски инструмент, вече успешно прилаган в редица страни-членки, за оценка и мониторинг на заплахите от организираната престъпност. В основата му стои национален годишен доклад за рисковете от организираната престъпност. Проектът се реализира от Центъра за изследване на демокрацията, Министерството на вътрешните работи, Държавана агенция „Национална сигурност”, Националната агенция по приходите и Агенция „Митници”.В разработването му е използван опита на експери от Агенцията за борба с тежката и организираната престъпност на Великобритания, Европол, Криминалната полиция на Нидерландия, Федералната полиция на Белгия и Криминалната полиция на Провинция Северен Рейн Вестфалия.

Оценката на заплахите от организиранта престъпност (ОЗОП) дава възможност на българското правителство да определи тактическите приоритети, да установи нивото на заплахите от организираната престъпност, както и да насочи ресурси към области, където това е най-необходимо. Преди всичко това ще подобри процеса на анализ на разузнавателната информация и ще се осигури стабилна основа за вземането на стратегически решения. Въвеждането на структуриран процес за мониторинг и оценка на заплахите от организираната престъпност ще повиши прозрачността и отчестността на правителството в борбата с организираната престъпност. По този начин ще се упражни натиск да се действа тактически и стратегически срещу организираната престъпност. ОЗОП ще намали и възможностите за корупция и политическа протекция на фигури от организираната престъпност и ще определи ясен стратегически план за действие.


   Програма Сигурност
   ТЕМИ
   ОЗОП
   Източници

   Партньори по проекта

С подкрепата на Програма Превенция и борба с престъпността на Европейския съюз

 
pornload.cc