ЦИД>>Програма Сигурност>>OЗОП >>Източници>>Швеция

   
 

Швеция

Швеция конфиденциално

За пръв път  задачата за изготвянето на национален доклад за заплахите от организирана престъпност е поставена от властите в тази страна през 1999 г. При разработването му е използван т.нар. „белгийски модел”, както и общоевропейския доклад на Европол (ОСТА). Докладът за 2009 г. се изготвя от Шведската национална полиция, Националното бюро по икономическата престъпност, Шведските митници и Шведската данъчна агенция. Той е посветен на основните заплахи за страната: трафика на наркотици, финансовата престъпност, контрабандата на акцизни стоки, проявите на изнудване, рекет и насилие, престъпленията срещу околната среда, сериозните кражби и др. 


   Програма Сигурност
   ТЕМИ
   ОЗОП
   Източници

   Партньори по проекта

С подкрепата на Програма Превенция и борба с престъпността на Европейския съюз